گروه حرفه ای دارت جاویدان
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : احمد جراح زاده


با درود به بازیکنان لیگ حرفه ای آقایان جاویدان، بدینوسیله به اطلاع میرساند بازی های نوبت سوم لیگ در روز پنجشنبه مورخ 7 ذی ماه راس ساعت 16 و روز آدینه مورخ 8 دی ماه راس ساعت 9 در سالن دارت مجموعه شیر علی محله سراج به ترتیب زیر انجام میگردد. لذا از بازیکنان عزیز تقاضا داریم نیم ساعت قبل از شروع مسابقات در سالن حضور به هم رسانند.

موفق و پیروز باشید


21th Round

Ayoob Salami - Mansour Mohajjalin
Reza Boshkani - Mohammad Pasyar
Hadi Amini - Majid Zormand
Maziar Iraji - Shahin Hoseini
Kanan Timourimanesh - Dariush Khorshidi
Hosein Arabi - Rahim Hashemi Shirazi
Ghavam Jafari - Iliya Khoshnodi
Asghar Karimi - Aahmad  Jarrahzadeh


22th Round
Ayoob Salami - Mohammad Pasyar
Mansour Mohajjalin - Majid Zormand
Reza Boshkani -
Shahin Hoseini
Hadi Amini - Dariush Khorshidi
Maziar Iraji - Rahim Hashemi Shirazi
 
Kanan Timourimanesh - Iliya Khoshnodi
Hosein Arabi - Aahmad  Jarrahzadeh
Ghavam Jafari - Asghar Karimi

23th Round
Ayoob Salami - Majid Zormand
Mohammad Pasyar - Shahin Hoseini
Mansour Mohajjalin - Dariush Khorshidi
Reza Boshkani -
Rahim Hashemi Shirazi
Hadi Amini - Iliya Khoshnodi
Maziar Iraji - Aahmad  Jarrahzadeh
Kanan Timourimanesh - Asghar Karimi
Hosein Arabi - Ghavam Jafari

24th Round
Ayoob Salami - Shahin Hoseini
Majid Zormand - Dariush Khorshidi
Mohammad Pasyar - Rahim Hashemi Shirazi
Mansour Mohajjalin - Iliya Khoshnodi
Reza Boshkani -
Aahmad  Jarrahzadeh
Hadi Amini - Asghar Karimi
Maziar Iraji - Ghavam Jafari
Kanan Timourimanesh - Hosein Arabi

25th Round
Ayoob Salami - Dariush Khorshidi
Shahin Hoseini - Rahim Hashemi Shirazi
Majid Zormand - Iliya Khoshnodi
Mohammad Pasyar - Aahmad  Jarrahzadeh
Mansour Mohajjalin - Asghar Karimi
Reza Boshkani -
Ghavam Jafari
Hadi Amini - Hosein Arabi
Maziar Iraji - Kanan Timourimanesh

26th Round

Ayoob Salami - Rahim Hashemi Shirazi
Dariush Khorshidi - Iliya Khoshnodi
Shahin Hoseini - Aahmad  Jarrahzadeh
Majid Zormand - Asghar Karimi
Mohammad Pasyar - Ghavam Jafari
Mansour MohajjalinHosein Arabi
Reza Boshkani - Kanan Timourimanesh
Hadi Amini - Maziar Iraji


27th Round
Ayoob Salami - Iliya Khoshnodi
Rahim Hashemi Shirazi - Aahmad  Jarrahzadeh
Dariush KhorshidiAsghar Karimi
Shahin Hoseini - Ghavam Jafari
Majid ZormandHosein Arabi
Mohammad PasyarKanan Timourimanesh
Mansour MohajjalinMaziar Iraji
Reza Boshkani - Hadi Amini

28th Round
Ayoob Salami - Aahmad  Jarrahzadeh
Iliya KhoshnodiAsghar Karimi
Rahim Hashemi Shirazi - Ghavam Jafari
Dariush KhorshidiHosein Arabi
Shahin HoseiniKanan Timourimanesh
Majid ZormandMaziar Iraji
Mohammad Pasyar - Hadi Amini
Mansour MohajjalinReza Boshkani


29th Round
Ayoob SalamiAsghar Karimi
Aahmad  Jarrahzadeh - Ghavam Jafari
Iliya KhoshnodiHosein Arabi
Rahim Hashemi Shirazi Kanan Timourimanesh
Dariush KhorshidiMaziar Iraji
Shahin Hoseini - Hadi Amini
Majid ZormandReza Boshkani
Mohammad Pasyar - Mansour Mohajjalin

30th Round
Ayoob Salami - Ghavam Jafari
Asghar KarimiHosein Arabi
Aahmad  JarrahzadehKanan Timourimanesh
Iliya KhoshnodiMaziar Iraji
Rahim Hashemi Shirazi - Hadi Amini
Dariush KhorshidiReza Boshkani
Shahin HoseiniMansour Mohajjalin
Majid ZormandMohammad Pasyar
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با مسرت به آگاهی دارت بازان عزیز شیراز و ایران میرساند, سومین مرحله از مسابقات 3 گانه انتخابی ششمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان در روز آدینه مورخ 8 دی ماه 96 همزمان با لیگ حرفه‌ای آقایان  در شهر شیراز برگزار میگردد و شرکت برای عموم آقایان آزاد میباشد.

شرایط برگزاری هر مرحله :
1 - مسابقه هر مرحله با حضور حداقل 4 نفر برگزار میگردد.
2- ورودیه هر مرحله مبلغ 30 هزار تومان است که در پایان هر مرحله 80% کل ورودیه به نفرات اول تا سوم مشترک اهدا میگردد.
3- مسابقات به صورت جدول گروهی و حذفی و یک ست بازی  Best of 5 legs  و 501 دبل پایان میباشد.
4- مسابقات راس ساعت 9 صبح قرعه کشی و آغاز میگردد و مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 6 دی ماه 96 بوده که مبلغ ورودیه میبایست به شماره کارت 5859831012159397 بنام شاهین حسینی واریز و اطلاع داده شود.
5- محل برگزاری مسابقات در شهر شیراز و به آدرس سالن دارت شهید شیرعلی واقع در محله سراج  میباشد.


جوایز :
اول : 40% مجموع ورودیه
دوم : 20% مجموع ورودیه
سوم مشترک : 10% × 2 مجموع ورودیه


توضیح :
در پایان 3 مرحله مسابقات انتخابی 4 نفر برتر مجموع مسابقات به ششمین دوره لیگ حرفه ای جاویدان در سال 97 راه خواهند یافت.

تلفن های پاسخگویی :
علیرضا پورزمانی 09332826526           لطف اله نادری 093888871038نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 20th  Round        
No
36
74
2
0
18
20
Dariush Khorshidi 1
35
75
1
3
16
20
Hosein Arabi 2
34
62
1
4
15
20
Iliya Khoshnodi 3
29
43
3
5
12
20
Rahim Hashemi Shirazi 4
29
34
4
3
13
20
Mansour Mohajjalin 5
26
35
7
0
13
20
Shahin Hoseini 6
25
24
6
3
11
20
Mohammad Pasyar 7
24
17
6
4
10
20
Hadi Amini 8
20
-4
9
2
9
20
Ghavam Jafari 9
19
0
10
1
9
20
Maziar Iraji 10
12
-38
13
2
5
20
Kanan Timourimanesh 11
10
-49
14
2
4
20
Asghar Karimi 12
9
-46
15
1
4
20
Reza Boshkani 13
9
-47
14
3
3
20
Majid Zormand 14
3
-85
18
1
1
20
Aahmad  Jarrahzadeh 15
0
-95
20
0
0
20
Ayoob Salami 16

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با درود به بازیکنان لیگ حرفه ای آقایان جاویدان، بدینوسیله به اطلاع میرساند بازی های نوبت دوم لیگ در روز پنجشنبه مورخ 2 آذر ماه راس ساعت 16 و روز آدینه مورخ 3 آذر ماه راس ساعت 9 در سالن دارت مجموعه شیر علی محله سراج به ترتیب زیر انجام میگردد. لذا از بازیکنان عزیز تقاضا داریم نیم ساعت قبل از شروع مسابقات در سالن حضور به هم رسانند.

موفق و پیروز باشید

11th Round

Ayoob Salami - Rahim Hashemi Shirazi
Dariush Khorshidi - Iliya Khoshnodi
Shahin Hoseini - Aahmad  Jarrahzadeh
Majid Zormand - Asghar Karimi
Mohammad Pasyar - Ghavam Jafari
Mansour MohajjalinHosein Arabi
Reza Boshkani - Kanan Timourimanesh
Hadi Amini - Maziar Iraji


12th Round
Ayoob Salami - Iliya Khoshnodi
Rahim Hashemi Shirazi - Aahmad  Jarrahzadeh
Dariush KhorshidiAsghar Karimi
Shahin Hoseini - Ghavam Jafari
Majid ZormandHosein Arabi
Mohammad PasyarKanan Timourimanesh
Mansour MohajjalinMaziar Iraji
Reza Boshkani - Hadi Amini


13th Round
Ayoob Salami - Aahmad  Jarrahzadeh
Iliya KhoshnodiAsghar Karimi
Rahim Hashemi Shirazi - Ghavam Jafari
Dariush KhorshidiHosein Arabi
Shahin HoseiniKanan Timourimanesh
Majid ZormandMaziar Iraji
Mohammad Pasyar - Hadi Amini
Mansour MohajjalinReza Boshkani


14th Round
Ayoob SalamiAsghar Karimi
Aahmad  Jarrahzadeh - Ghavam Jafari
Iliya KhoshnodiHosein Arabi
Rahim Hashemi Shirazi Kanan Timourimanesh
Dariush KhorshidiMaziar Iraji
Shahin Hoseini - Hadi Amini
Majid ZormandReza Boshkani
Mohammad Pasyar - Mansour Mohajjalin

15th Round
Ayoob Salami - Ghavam Jafari
Asghar KarimiHosein Arabi
Aahmad  JarrahzadehKanan Timourimanesh
Iliya KhoshnodiMaziar Iraji
Rahim Hashemi Shirazi - Hadi Amini
Dariush KhorshidiReza Boshkani
Shahin HoseiniMansour Mohajjalin
Majid ZormandMohammad Pasyar

16th Round

Ayoob Salami - Hosein Arabi
Ghavam Jafari - Kanan Timourimanesh
Asghar Karimi - 
Maziar Iraji
Aahmad  Jarrahzadeh - Hadi Amini
Iliya Khoshnodi - Reza Boshkani
Rahim Hashemi Shirazi - Mansour Mohajjalin
Dariush Khorshidi - Mohammad Pasyar
Shahin Hoseini - Majid Zormand


17th Round
Ayoob Salami - Kanan Timourimanesh
Hosein Arabi -
Maziar Iraji
Ghavam Jafari - Hadi Amini
Asghar Karimi - Reza Boshkani
Aahmad  Jarrahzadeh - Mansour Mohajjalin
Iliya Khoshnodi - Mohammad Pasyar
Rahim Hashemi Shirazi - Majid Zormand
Dariush Khorshidi - Shahin Hoseini


18th Round
Ayoob Salami - Maziar Iraji
Kanan Timourimanesh - Hadi Amini
Hosein Arabi - Reza Boshkani
Ghavam Jafari - Mansour Mohajjalin
Asghar Karimi - Mohammad Pasyar
Aahmad  Jarrahzadeh - Majid Zormand
Iliya Khoshnodi - Shahin Hoseini
Rahim Hashemi Shirazi - Dariush Khorshidi


19th Round
Ayoob Salami - Hadi Amini
Maziar Iraji - Reza Boshkani
Kanan Timourimanesh - Mansour Mohajjalin
Hosein Arabi - Mohammad Pasyar
Ghavam Jafari - Majid Zormand
Asghar Karimi - Shahin Hoseini
A
ahmad  Jarrahzadeh - Dariush Khorshidi
Iliya Khoshnodi - Rahim Hashemi Shirazi

20th Round
Ayoob Salami - Reza Boshkani
Hadi Amini - Mansour Mohajjalin
Maziar Iraji - Mohammad Pasyar
Kanan Timourimanesh - Majid Zormand
Hosein Arabi - Shahin Hoseini
Ghavam Jafari - Dariush Khorshidi
Asghar Karimi - Rahim Hashemi Shirazi
A
ahmad  Jarrahzadeh - Iliya Khoshnodiنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


با مسرت به آگاهی دارت بازان عزیز شیراز و ایران میرساند, دومین مرحله از مسابقات 3 گانه انتخابی ششمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان در روز آدینه مورخ 3 آذر ماه 96 همزمان با لیگ حرفه‌ای آقایان  در شهر شیراز برگزار میگردد و شرکت برای عموم آقایان آزاد میباشد.

شرایط برگزاری هر مرحله :
1 - مسابقه هر مرحله با حضور حداقل 4 نفر برگزار میگردد.
2- ورودیه هر مرحله مبلغ 30 هزار تومان است که در پایان هر مرحله 80% کل ورودیه به نفرات اول تا سوم مشترک اهدا میگردد.
3- مسابقات به صورت جدول گروهی و حذفی و یک ست بازی  Best of 5 legs  و 501 دبل پایان میباشد.
4- مسابقات راس ساعت 9 صبح قرعه کشی و آغاز میگردد و مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 1 آذر ماه 96 بوده که مبلغ ورودیه میبایست به شماره کارت 5859831012159397 بنام شاهین حسینی واریز و اطلاع داده شود.
5- محل برگزاری مسابقات در شهر شیراز و به آدرس سالن دارت شهید شیرعلی واقع در محله سراج  میباشد.


جوایز :
اول : 40% مجموع ورودیه
دوم : 20% مجموع ورودیه
سوم مشترک : 10% × 2 مجموع ورودیه


توضیح :
در پایان 3 مرحله مسابقات انتخابی 4 نفر برتر مجموع مسابقات به ششمین دوره لیگ حرفه ای جاویدان در سال 97 راه خواهند یافت.

تلفن های پاسخگویی :
علیرضا پورزمانی 09332826526           لطف اله نادری 093888871038

آدرس وبلاگ گروه جاویدان
          Javidandarts.mihanblog.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


Latest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 10th  Round        
No
18
39
1
0
9
10
Dariush Khorshidi 1
18
35
0
2
8
10
Iliya Khoshnodi 2
17
34
0
3
7
10
Hosein Arabi 3
14
18
3
0
7
10
Shahin Hoseini 4
14
17
2
2
6
10
Rahim Hashemi Shirazi 5
13
12
3
1
6
10
Mansour Mohajjalin 6
13
10
3
1
6
10
Mohammad Pasyar 7
12
5
3
2
5
10
Ghavam Jafari 8
11
9
4
1
5
10
Maziar Iraji 9
11
7
3
3
4
10
Hadi Amini 10
5
-19
7
1
2
10
Majid Zormand 11
5
-24
7
1
2
10
Asghar Karimi 12
5
-25
7
1
2
10
Kanan Timourimanesh 13
3
-30
8
1
1
10
Reza Boshkani 14
1
-38
9
1
0
10
Aahmad  Jarrahzadeh 15
0
-50
10
0
0
10
Ayoob Salami 16

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درود بر دوستان جاودانه

به امید خدا نوبت اول لیگ آقایان و مرحله اول زیر گروه آقایان جاویدان در تاریخ زیر انحام خواهد شد. امیدوارم همه عوامل این مسابقات از جمله بازیکنان، کمیته اجرایی و کمیته داوران کاملا آماده باشند تا مسابقات با نظمی مثال زدنی و بسیار پر قدرت و با کیفیت آغاز گردد.

مسابقات در سالن شهید شیر علی واقع در محله سراج شیراز برگزار خواهد شد.
لطفا نیم ساعت قبل از ساعت شروع بازی ها در سالن باشید.

بازی های روز پنجشنبه مورخ 9 شهریور راس ساعت 16 و مسابقات روز آدینه مورخ 10 شهریور راس ساعت 9 صبح استارت خواهد خورد.

به امید دیدار شما عزیزان، چه بازیکنان و چه تماشا چیان گرامی بازی ها

نوبت اول : روزهای پنجشنبه و آدینه مورخ 9 و 10 شهریور ماه 96
موفق و پیروز باشید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با مسرت به آگاهی دارت بازان عزیز شیراز و ایران میرساند, اولین مرحله از مسابقات 3 گانه انتخابی ششمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان در روز آدینه مورخ 10 شهریور ماه 96 همزمان با لیگ حرفه‌ای آقایان  در شهر شیراز برگزار میگردد و شرکت برای عموم آقایان آزاد میباشد.

شرایط برگزاری هر مرحله :
1 - مسابقه هر مرحله با حضور حداقل 4 نفر برگزار میگردد.
2- ورودیه هر مرحله مبلغ 30 هزار تومان است که در پایان هر مرحله 80% کل ورودیه به نفرات اول تا سوم مشترک اهدا میگردد.
3- مسابقات به صورت جدول گروهی و حذفی و یک ست بازی  Best of 5 legs  و 501 دبل پایان میباشد.
4- مسابقات راس ساعت 9 صبح قرعه کشی و آغاز میگردد و مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 8 شهریور ماه 96 بوده که مبلغ ورودیه میبایست به شماره کارت 5859831012159397 بنام شاهین حسینی واریز و اطلاع داده شود.
5- محل برگزاری مسابقات در شهر شیراز و به آدرس سالن دارت شهید شیرعلی واقع در محله سراج  میباشد.


جوایز :
اول : 40% مجموع ورودیه
دوم : 20% مجموع ورودیه
سوم مشترک : 10% × 2 مجموع ورودیه


توضیح :
در پایان 3 مرحله مسابقات انتخابی 4 نفر برتر مجموع مسابقات به ششمین دوره لیگ حرفه ای جاویدان در سال 97 راه خواهند یافت.

تلفن های پاسخگویی :
علیرضا پورزمانی 09332826526           لطف اله نادری 093888871038

آدرس وبلاگ گروه جاویدان
          Javidandarts.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

با استعانت از درگاه خداوند و تلاش و همکاری مثال زدنی دوستان جاودانه، نوبت اول از پنجمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان که شامل بازی های هفته اول و دوم میگردد در روزهای پنجشنبه مورخ 22 تیرماه ساعت 16 و آدینه مورخ 23 تیرماه ساعت 9 صبح، ( هر روز شامل 5 دور بازی ) برگزار می گردد.
لذا از بازیکنان عزیز تقاضا دارم نیم ساعت قبل از شروع بازی ها در سالن مسابقات حضور داشته باشند.
مسابقات در صورت آماده شدن سالن دارت حافظیه در آنجا و در صورت آماده نشدن آن در سالن دارت شهرداری واقع در ورزشگاه شهید شیرعلی به آدرس محله سراج برگزار میگردد.

از همه علاقمندان به تماشای این مسابقات دعوت میکنم به سالن مسابقات تشریف بیاورید و برای بازیکنان لیگ نیز آرزوی ارائه بازی های عالی و کسب بهترین نتایج را داریم.

موفق و پیروز باشید

Latest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
Befor 1st  Round        
No


Ayoob Salami 1


Ghavam Jafari 2


Asghar Karimi
3


Aahmad  Jarrahzadeh 4


Iliya Khoshnodi
5


Rahim Hashemi Shirazi 6


Dariush Khorshidi 7


Shahin Hoseini 8


Hosein Arabi 9


Kanan Timourimanesh 10


Maziar Iraji 11


Hadi Amini
12


Reza Boshkani
13


Mansour Mohajjalin 14


Mohammad Pasyar
15


Majid Zormand 16
بازی های نوبت اول از پنجمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
به نام خدا

در مورخ ٩٦/١/٢٠ با همكاری جناب قوام جعفری و با درخواست موسس گروه جاویدان شاهین حسینی و حضور آقایان منصور محجلین و احمد جراح زاده و خانم طاهره عیدی جلسه ای در دفتر جناب جعفری برگزار گردید تا اهداف و تقویم گروه برای سال پیش رو و فصل جدید تبیین و هدف گذاری گردید.

در پایان جلسه قرعه كشی لیگ آقایان انجام شد و جدول ابتدایی گروه برای فصل ٩٦ نوشته شد كه برنامه بازی ها و ترتیب مسابقات بر اساس آن نوشته میشود.


قرعه كشی پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان فصل ٩٦

1.   ایوب سلامی
2.   قوام جعفری
3.   اصغر كریمی
4.   احمد جراح زاده
5.   ایلیا خشنودی
6.   رحیم هاشمی شیرازی
7.   داریوش خورشیدی
8.   شاهین حسینی
9.   حسین اعرابی
10. كنعان تیموری منش
11. مازیار ایرجی
12. هادی امینی
13. رضا بشكانی
14. منصور محجلین
15. محمد پاسیار
16. مجید زورمند

توضیحات :

1. ایوب سلامی با خرید امتیاز لیگ حرفه ای جاویدان از مجید نیکو کلاه جایگزین ایشان شدند.
2. تاریخ برگزاری پنجمین دوره لیگ به شرح ذیل و بر اساس تقویم انجمن دارت و تاریخ اوپن های ترکیه و مالزی و با هماهنگی جناب  سلیمی مسئول تنظیم تقویم انجمن، برنامه ریزی شده است و تنها در صورت تداخل با برنامه های اضطراری انجمن تغییر میکنند.

نوبت اول : روزهای پنجشنبه و آدینه مورخ 22 و 23 تیرماه 96

نوبت دوم : روزهای پنجشنبه و آدینه مورخ 9 و 10 شهریور ماه 96

نوبت سوم : روزهای پنجشنبه و آدینه مورخ 4 و 5 آبان ماه 96

مرحله پلی آف : روز آدینه مورخ 24 آذر ماه 96

3. محل برگزاری مسابقات لیگ متعاقبا اعلام میگردد.

موفق و پیروز باشید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مقررات انضباتی و قوانین مربوط به تاخیر یا غیبت بازیکنان مقررات انظباتی شامل

 1 - تخلفات مندرج در قوانین دارت جهانی
 2 - ارتکاب اعمال ناشایست شامل: فحاشی، توهین و بی احترامی نسبت به اعضای گروه و همبازیان خود
 3 - عدم احترام و التزام به مفاد منشور اخلاقی گروه حرفه ای دارت جاویدان
 4 - تبانی دو بازیکن که برای داور مسابقه و مسئول برگزاری مسابقات محرز شده باشد.
 5 - کناره گیری بازیکن در حین انجام مسابقات
 توضیح :
در صورت خود داری بازیکن از شرکت در مسابقات و یا انصراف از ادامه یک بازی ( بدون داشتن دلیل موجه و اطلاع و هماهنگی با مسئول بازیها ) ، بازیکن بازنده اعلام شده و امتیاز کامل بازی به حریف واگذار میگردد و بازیکن خاطی با جریمه کسر امتیاز یا محرومیت از یک یا چند بازی مواجه خواهد شد.


 تاخیر :
 پس از تعیین ساعت و روز مسابقات که از طریق وبلاگ و گروه تلگرامی به اطلاع بازیکنان خواهد رسید، بازیکنان موظف هستند در ساعت مقرر حاضر شده و در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه، آن بازی را از دست داده و بازنده اعلام میگردد و بازیکن تنها مجاز به حضور در بازی بعدی خواهد بود.
 
غیبت غیر موجه :
در صورت ارتکاب به غیبت غیر موجه، بازیکن تمامی بازیهای آن هفته را بازنده شده و در صورت تکرار از جدول بازیها حذف میگردد. 

غیبت موجه :
با هماهنگی و تشخیص مسئول مسابقات لیگ، هر نفر برای یکبار میتواند در طول مسابقات از غیبت موجه استفاده نماید و تکرار آن غیر ممکن و مانند غیبت غیر موجه محسوب میگردد. بازیکن دارای غیبت موجه در تمامی بازیهای آن هفته بازنده محسوب شده اما در صورت تکرار غیبت برای یکبار از جدول حذف نمیگردد. 

توضیح :
 1 - اگر بازیکنی به هر دلیلی از جدول مسابقات لیگ حذف شود، درصورتیکه نصف + یک بازی از مسابقات مرحله مقدماتی را انجام داده باشد، تمامی نتایج حاصله فرد خاطی به قوت خود باقی و نتیجه بازیهای باقی مانده به حریفان وی واگذار میگردد و در صورتیکه تعداد بازیهای بازیکن از نصف + یک کمتر باشد، تمامی نتایج حاصله از جدول لیگ حذف میگردد.
 2 - اگر بازیکنی در هفته آخر مرحله مقدماتی به واسطه حتمی بودن راه یابی به مرحله play off و یا عدم خطر سقوط؛ غیبت غیر موجه مرتکب شود به ازای هر بازی با 2 امتیاز منفی و جریمه نقدی مواجه خواهد شد.
 3 - اگر بازیکنی در هفته آخر مرحله مقدماتی به دلیل محرض شدن سقوط، مرتکب غیبت غیر موجه شود با جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

 زمان شروع پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان از اردیبهشت ماه سال 1396 بوده و در 3 نوبت در طول سال و روز های پنجشنبه و آدینه برنامه‌ریزی خواهد شد که پس از اعلام آمادگی تمام نفرات لیگ به اطلاع خواهد رسید.

 ورودیه پنجمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان مبلغ 350،000 تومان میباشد که تمامی نفرات میبایست به شماره کارت 5859،8310،1215،9397 بنام شاهین حسینی واریز و رسید دریافت نمایند.

 توضیح :
 1 - تمامی نفرات موظف هستند با مطالعه آیین نامه لیگ پنجم و در صورت پذیرش تمامی شرایط آن حضور خود را تا مورخ 95/12/27 با پرداخت 200،000 تومان یا تمامی مبلغ ورودیه به شماره کارت بالا اعلام نمایند.
 2 - مبلغ 150،000 تومان مابقی در مورخ 96/2/4 میبایست به شماره کارت بالا واریز گردد.
 3 - چهار نفر راه یافته از بازی های زیر گروه میبایست در نوبت دوم 200،000 تومان پرداخت نمایند که 50،000 تومان اضافه اخذ شده بعنوان ودیعه و جهت اعمال جریمه نقدی احتمالی نزد مسئول برگزاری لیگ میماند و در صورت عدم جریمه نقدی در پایان لیگ و در صورت درخواست بازیکنان عودت داده خواهد شد.

 جوایز پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان:

 مقـام اول - مبلغ 2،000،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقـام دوم - مبلغ 1،500،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقام سوم - مبلغ 1،000،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقام چهـارم - مبلغ 700،000 تومان
 مقــام پنجــم - مبلغ 400،000 تومان
 مقام ششـــم - مبلغ 400،000 تومان
 مقـام هـفتــم - مبلغ 150،000 تومان
 مقام هشتـــم - مبلغ 150،000 تومان

 مجموع ارزش جوایز مبلغ 6،300،000 تومان میباشد.

 در صورت کمک به صندوق حمایتی جاویدان از طرف دوستان و جذب احتمالی اسپانسر بر مبلغ جوایز افزوده خواهد شد.                                                                             

موفق و پیروز باشید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان با حضور 16 نفر؛ در دو مرحله مقدماتی و پایانی (Play Off) برگزار میگردد. مرحله مقدماتی شامل 15 بازی رفت و 15 بازی برگشت میباشد که در 6 هفته و 3 نوبت در طول سال و در روزهای پنجشنبه و آدینه انجام میگردد. در این مرحله هر برد دارای 2 امتیاز ، مساوی 1 امتیاز و باخت صفر امتیاز میباشد.

بازیهای این مرحله به صورت 501 دبل پایان و Best of 10 Legs میباشد.

توضیح;
1 - پیروز کسی است که بتواند در 6 لگ برنده شود. این اتفاق میتواند به اشکال زیر صورت پذیرد: ( 6 - 0 ) ، ( 6 - 1 ) ، ( 6 - 2 ) ، ( 6 -3 ) و یا ( 6 - 4 )
 2 - بازی مساوی میگردد در صورتیکه نتیجه بازی ( 5 - 5 ) به اتمام برسد.
 3 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند از یک استراحت 5 دقیقه ای در پایان لگ پنجم استفاده نمایند.
 4 - در این مرحله در صورتیکه دو یا چند بازیکن در پایان مسابقات دارای امتیاز یکسان باشند ملاک تعیین نفر برتر ، ابتدا تفاضل لگ ، سپس تعداد لگ برده بیشتر و سپس نتیجه بازیهای رودررو میباشد و در صورت تساوی در تمام شرایط یک بازی Best of 7 Legs مابین آنها تعیین کننده نفر بالاتر خواهد بود.
 5 - در پایان مرحله مقدماتی ، 8 نفر برتر جدول به مسابقات Play Off راه خواهند یافت.
 6 - بازیهای لیگ جاویدان بدون سیستم دیجیتال و به صورت دستی انجام و داوری خواهد شد.
 بنابراین تمامی بازیکنان موظف هستند با کمیته داوری بازیها همکاری لازم را داشته باشند و تخطی از این امر شامل اعمال جریمه انظباتی خواهد شد.


 مرحله Play Off
 شامل 3 راند میگردد که همگی در یک آدینه (هفته هفتم) انجام خواهد شد و به ترتیب زیر میباشد :
 
راند اول:
 بازی A - نفـر اول با نفـر هشتم
 بازی B - نفـر دوم با نفـر هفتـم
 بازی C - نفر سوم با نفر ششم
 بازی D - نفر چهارم با نفر پنجم

 راند دوم:
 بازی E - برنــده بازی A با برنده بازی D
 بازی F - برنــده بازی B با برنده بازی C
 بازی G - بازنده بازی A با بازنده بازی D
 بازی H - بازنده بازی B با بازنده بازی C

 در پایان بازیهای راند دوم برنده بازیهای G و H به صورت مشترک حائز رتبه های پنجم و ششم و بازنده بازیها حائز رتبه های هفتم و هشتم خواهند شد.

 راند سوم:
 بازی پایانــــــی - برنـده بازی E با برنـده بازی F
 بازی رده بندی - بازنده بازی E با بازنده بازی F

 توضیح;
1 - بازیهای راند اول شامل یک بازی First to 3 Sets میباشد.
2 - بازیهای راند دوم برای برنده ها یک بازی First to 4 Sets و برای بازنده ها یک بازی First to 3 Sets میباشد.
3 - بازی پایانی و بازی رده بندی یک بازی First to 4 Sets میباشد.
4 - تمامی بازیهای مرحله Play Off با پرتاب Middle توسط بازیکنان آغاز خواهد شد.
5 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند در پایان Set های 1 ، 3 و 5 از استراحت به مدت 5 دقیقه استفاده نمایند.
6 - برد و باخت و مساوی بازیکنان در مرحله مقدماتی به شکل زیر در بازی های آنها لحاظ میگردد.
 هر برد مرحله مقدماتی به عنوان یک Set در نظر گرفته شده و در بازی های این مرحله منظور میگردد.
 نتیجه مساوی و باخت امتیازی در این مرحله نداشته و به ازای آن Set برای بازیکنان در نظر گرفته نخواهد شد.
 بنابراین بازی های این مرحله در ابتدا میتواند با نتیجه ( 2 بر 0 ) و یا ( 1 بر 1 ) و یا ( 1 بر 0 ) و یا ( 0 بر 0 ) برای طرفین آغاز گردد.
7 - هر Set شامل یک بازی Best of 5 Legs خواهد بود.

   نحوه قرعه کشی نفرات راه یافته به پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان با مشخص شدن 16 نفر لیگ که شامل 12 نفر از لیگ چهارم و 4 نفر از مسابقات زیر گروه خواهد بود، بدون در نظر گرفتن رتبه بازیکنان در لیگ چهارم، مابین تمامی نفرات قرعه کشی شده و شماره هر نفر مشخص خواهد شد تا بر اساس آن در جدول مرحله مقدماتی قرار بگیرند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نفرات حاضر در پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان;
 1. حسین اعرابی
 2. داریوش خورشیدی
 3. شاهین حسینی
 4. منصور محجلین
 5. رحیم هاشمی شیرازی
 6. مجید زورمند
 7. مازیار ایرجی
 8. قوام جعفری
 9. رضا بشکانی
 10. کنعان تیموری منش
 11. احمد جراح زاده
 12. مجید نیکو کلاه
 13. هادی امینی
 14. محمد پاسیار
 15. اصغر کریمی
 16. ایلیا خشنودی
 نفرات فوق هم اکنون صاحب امتیاز لیگ جاویدان هستند.
این دوستان میبایست مطابق با آیین نامه لیگ که متعاقبا اعلام میگردد، آمادگی خود را برای حضور در لیگ اعلام نمایند و یا در صورت تمایل به واگذاری امتیاز خود یا انصراف از لیگ از هم اکنون به فکر یافتن نفر جایگزین باشند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سلام به دوستان عزیز و جاودانه
با پایان یافتن مسابقات لیگ آقایان و بانوان و زیر گروه آقایان جاویدان، در حالی که متاسفانه از سالن مناسبی برای مسابقات برخوردار نبودیم ، اما با تلاش و همکاری عالی و مثال زدنی بازیکنان در بهمن ماه مسابقات به پایان رسید و یک سال دیگر بر عمر گروه جاویدان افزوده شد . لذا در پایان سومین سال فعالیت خود و به جهت ارزیابی عملکرد گروه و ایجاد تحول و تغییرات موثر در فعالیت های گروه اقدام به طرح نظر سنجی و جمع آوری نظرات دوستان کردیم. خوشبختانه تا حدود قابل قبولی ( 27 از 60 نفر) در نظر سنجی شرکت کرده و پیشنهادات و انتقادات بسیار عالی و کاربردی را بیان نمودند که همه آنها جمع آوری شده و در جلسه ای به مورخ 1 اسفند 95 تمامی موارد بررسی شده و تصمیمات زیر جهت پیشبرد اهداف گروه در سال 96 گرفته شد که امیدوارم همانطور که 85% از دوستان به عملکرد مدیریت گروه جاویدان رای اعتماد دادند ، در ادامه راه نیز دست در دست یکدیگر تلاش کرده و در راه موفقیت، گام به گام پیش برویم.
لازم به ذکر است که تصمیات گرفته شده بر پایه بهسازی و تکمیل سالن دارت حافظیه و همچنین مشخص بودن تقویم انجمن بنا شده است که هردو مورد بر اساس قولهای موثر جناب ایوب زاده و شایسته زاد عملی گردیده است.
• ایجاد صندوق حمایتی جاویدان، جهت کمک به پیشبرد اهداف گروه و کمک به عملی شدن فعالیت های برنامه ریزی شده درسال آینده. دراین صندوق دوستان جاویدانی به دلخواه خود ، مبالغی را به صورت امانی و حمایتی به حساب صندوق واریز نموده تا گروه از سود حاصل از موجودی صندوق منتفع شود. ضمن اینکه به هیچوجه به اصل موجودی امانی دوستان در صندوق دست نخواهد خورد و هر زمان کسی سپرده خود را طلب کند به وی بازگردانده خواهد شد. در حال حاضر نفرات ذیل در مجموع مبلغ 3،850،000 تومان به صندوق حمایتی اختصاص داده اند.
شاهین حسینی = 1،000،000 تومان - منصور محجلین = 1،000،000 تومان
داریوش خورشیدی = 1،000،000 تومان - قوام جعفری = 500،000 تومان و
خانم شریف نیا = 350،000 تومان
( از دوستان تقاضا دارم حتما از این صندوق حمایت کنید، مبالغ کوچک هر کدام از ما به تنهایی سود قابل توجه ای نخواهند داشت اما وقتی در کنار همدیگر قرار بگیرند سود حاصل از آن کمک بزرگی برای گروه بوجود خواهد آورد.)

• لیگ بانوان جاویدان تا تکمیل بهسازی سالن حافظیه و مطلوب شدن شرایط گرمایش و سرمایش آن، برگزار نشده و پس از آن با توجه به تجاربی که از اولین دوره لیگ بانوان بدست آمد و با توجه به شناختی که از نفرات حاضر پیدا کردیم، دومین دوره لیگ بانوان جاویدان را با شرایط جدید و گزینش مجدد نفرات، راه اندازی خواهیم کرد. لذا ممکن است متاسفانه، تعدادی از دوستان فعلی برای دوره جدید دعوت نشوند که به اطلاع آنها خواهد رسید.
• به جهت کمک به دوستان شهرهای دیگر در تقلیل هزینه های رفت و آمد به شیراز و صرفه جویی در زمان برگزاری مسابقات لیگ، تصمیم گرفته شد که 6 مرحله مقدماتی در 3 نوبت و طی روزهای پنجشنبه و آدینه برگزار شود. بنابراین با احتساب مرحله PLAY OFF ، دوستان 4 نوبت به شیراز سفر خواهند کرد.
• بعد از تکمیل سالن حافظیه و با شروع لیگ بانوان، بدلیل در اختیار داشتن فضا و تخته دارت به مقدار کافی، مسابقات لیگ های آقایان، بانوان و زیر گروه همزمان با هم برگزار خواهند شد.
• با توجه به برگزاری مسابقات مقدماتی لیگ های جاویدان در 3 نوبت، بازیهای زیر گروه نیز به 3 مرحله کاهش یافت.
• راه اندازی مسابقات هفتگی و ماهانه جاویدان، بدون تفکیک جنسیتی و برای تمام عموم علاقمند به دارت در سطح کشور
• راه اندازی کلاسهای آموزشی توسط بازیکنان طراز اول گروه جهت ارتقای کیفیت بازیکنان دارت استان و کسب درآمد ناشی از این کلاسها برای کمک به صندوق حمایتی جاویدان
• در سال آینده، دیگر به صورت تک به تک تبریک تولد دوستان اعلام نشده و هدیه تولد در نظر گرفته نخواهد شد، بلکه در روز برگزاری مسابقات ماهانه جاویدان، به صورت دسته جمعی برای دوستان متولد آن ماه جشنی کوچک گرفته و با کیک تولد از تمامی دوستان پذیرایی خواهد شد.
• نحوه برگزاری لیگ حرفه ای جاویدان با توجه به نظرات جمع آوری شده و بررسی های کامل و تایید دوستان به شکل زیرتغییر یافت:
مسابقات مرحله مقدماتی، همانند دوره قبل بوده با این تفاوت که نتایج بازیکنان در مرحله PLAY OFF تاثیر داشته که توضیح آن در آیین نامه اجرایی پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان آمده است. بدینصورت مسابقات مرحله مقدماتی دارای اهمیت بیشتری شده و نفراتی که نتیجه بهتری در مرحله مقدماتی کسب کرده باشند، از شرایط بهتری در PLAY OFF برخوردار خواهند بود.
• مدیریت گروه تلاش مضاعفی برای جذب اسپانسر بعمل خواهد آورد تا بتوان در برگزاری بازیها سطح جوایز بالاتری را منظور کرد و همچنین مقدمات برگزاری حداقل یک مسابقه جایزه بزرگ را تدارک دید. اما از همه دوستان تقاضا دارم تمام تلاش خود را برای تحقق این امر بکار بندند حتی اگر اسپانسر کمک خیلی کوچکی را ارائه دهد.
• در خصوص مشکلات پیش آمده در خصوص فروش حق امتیاز بازیکنان لیگ در چهارمین دوره لیگ آقایان، مقرر گردید که هر گونه خرید و فروش امتیاز لیگ باید تا قبل شروع هفته اول لیگ باشد و بعد از آن در صورت ترک لیگ توسط بازیکنان نفر جدیدی جایگزین نشده و ورودیه بازیکنان به آنان عودت نمیگردد و لیگ با نفرات باقی مانده به کار خود ادامه خواهد داد.
• از آنجا که توسط مدیریت گروه، تجهیزات دارت از قبیل دارت، شفت، فلایت و غیره برای ارائه به دوستان تهیه شده تا از سود فروش حاصل از آنها به گروه کمک شود ، از همه تقاضا دارم تا حد ممکن از این تجهیزات خریداری نمایند .ضمن آنکه تقاضا دارم دوستان از تبلیغ و فروش تجهیزات دارت بدون هماهنگی با اینجانب در گروه تلگرامی جاویدان جدا خودداری نمایند.
• شروع فعالیت های گروه جاویدان از اردیبهشت ماه 96 و آغاز پنجمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان خواهد بود.لذا تمامی نفرات حاضر در لیگ موظف هستند تمامی ورودیه لیگ را تا 3 اردیبهشت 96 پرداخت نمایند. ورودیه لیگ مبلغ 350،000 تومان است که پیشنهاد میکنم 200،000 تومان آن در هفته اول فروردین و مابقی آن در هفته اول اردیبهشت پرداخت گردد.ضمن انکه پرداخت تمامی آن در فروردین کمک بزرگی به گروه خواهد بود.
• از آقای مجید نیکو کلاه بابت فراهم نمودن گزارش سیمای فارس تشکر ویژه نموده و امیدوارم اینچنین حرکاتی در همه ضمینه ها توسط دیگر دوستان نیز برنامه ریزی شود.
• خریداری یک عدد سماور برقی و 2 عدد فلاسک بزرگ برای استفاده در مسابقات گروه جاویدانبرای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic