گروه حرفه ای دارت جاویدان
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : احمد جراح زاده
بازیهای سومین دوره لیگ جاویدان با حضور 16 نفر از اعضای قدیم و جدید و در دو مرحله مقدماتی و پایانی (play off) برگزار میگردد. 

 

مرحله مقدماتی

شامل 15 بازی رفت و 15 بازی برگشت میباشد که در 6 هفته و در طول سال انجام میگردد. در این مرحله هر برد دارای 2 امتیاز ، مساوی 1 امتیاز و باخت صفر امتیاز میباشد. 

بازیهای این مرحله به صورت 501 دبل پایان و Best of 10 legs میباشد. 


توضیح

1 - پیروز کسی است که بتواند در 6 لگ برنده شود. این اتفاق میتواند به اشکال زیر صورت پذیرد: 

( 6 - 0 ) ، ( 6 - 1 ) ، ( 6 - 2 ) ، ( 6 -3 ) و یا ( 6 - 4 ) 

2 - بازی مساوی میگردد در صورتیکه نتیجه بازی ( 5 - 5 ) به اتمام برسد.

3 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند از یک استراحت 5 دقیقه ای در پایان لگ پنجم استفاده نمایند. 

4 - در این مرحله در صورتیکه دو یا چند بازیکن در پایان مسابقات دارای امتیاز یکسان باشند ملاک تعیین نفر برتر ، ابتدا تفاضل لگ ، سپس تعداد لگ برده بیشتر و سپس نتیجه بازیهای رودررو میباشد و در صورت تساوی در تمام شرایط یک بازی best of 7 legs مابین آنها تعیین کننده نفر بالاتر خواهد بود. 

5 - در پایان مرحله مقدماتی ، 8 نفر برتر جدول به مسابقات play off راه خواهند یافت. 

6 - بازیهای لیگ جاویدان بدون سیستم دیجیتال و به صورت دستی انجام و داوری خواهد شد. بنابراین تمامی بازیکنان موظف هستند در داوری بازیها مشارکت نمایند و تخطی از این امر شامل اعمال جریمه انظباتی خواهد شد. 

 

مرحله play off 

شامل 3 راند میگردد که همگی در یک روز (هفته هفتم) انجام خواهد شد و به ترتیب زیر میباشد :

راند اول 

بازی A - نفر اول با نفر هشتم 

بازی B - نفر دوم با نفر هفتم 

بازی C - نفر سوم با نفر ششم  

بازی D - نفر چهارم با نفر پنجم 

راند دوم

بازی E - برنده بازی A با برنده بازی D 

بازی F - برنده بازی B با برنده بازی C 

بازی G - بازنده بازی A با بازنده بازی D 

بازی H - بازنده بازی B با بازنده بازی C 

در پایان بازیهای راند دوم برنده بازیهای G و H به صورت مشترک حائز رتبه های پنجم و ششم و بازنده بازیها حائز رتبه های هفتم و هشتم خواهند شد. 

راند سوم

بازی پایانی - برنده بازی E با برنده بازی F 

بازی رده بندی - بازنده بازی E با بازنده بازی F

 توضیح

1 - بازیهای راند اول شامل یک بازی First to 7 legs میباشد. 

2 - بازیهای راند دوم برای برنده ها یک بازی First to 8 legs و برای بازنده ها یک بازی First to 7 legs میباشد. 

3 - بازی پایانی یک بازی First to 9 legs و بازی رده بندی یک بازی First to 8 legs میباشد. 

4 - تمامی بازیهای مرحله play off با پرتاب Middle توسط بازیکنان آغاز خواهد شد. 

5 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند در پایان هر پنج لگ از استراحت به مدت 5 دقیقه استفاده نمایند. 

نحوه انتخاب 16 نفر سومین دوره لیگ جاویدان

ابتدا در روز آدینه مورخ 25/2/94 و راس ساعت 10 صبح مابین تمامی اعضای جدید که حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند، یکدوره مسابقه با توجه به تعداد شرکت کنندگان برگزار خواهد شد تا 8 نفر برتر مشخص شوند. آنگاه در صورتیکه تمامی نفرات حاضر در دومین دوره لیگ جاویدان اعلام آمادگی نموده و حق عضویت خود را پرداخت کرده باشند، 4 نفر انتهای جدول لیگ دوم با این 8 نفر در یک مسابقه بصورت 4 گروه 3 نفره خواهد بود شرکت کرده تا در نهایت نفرات برتر گروه های 4 گانه به جدول اصلی سومین دوره لیگ جاویدان راه یابند. 

توضیح

1 - تمامی بازیهای مرحله انتخابی به صورت یک بازی 501 دبل پایان و Best of 5 legs خواهد بود. 

2 - در صورتیکه تعدادی از اعضای سال قبل به هر دلیلی از عضویت در این دوره انصراف دهند و تعداد آنها بیشتر از 4 نفر باشد، به تعداد انصراف داده ها از مابین 8 نفر برتر اعضای جدید انتخاب و جایگزین خواهند شد. 

3 - نفرات جدیدی که تمایل دارند در سومین دوره لیگ جاویدان حضور یابند و حق عضویت خود را پرداخت کرده اند موظف هستند تا پایان روز 24/2/94 مسئول بازیها را از حضور خود مطلع نموده تا در قرعه کشی بازیهای انتخابی از قلم نیافتند. نتیجه قرعه کشی که بر اساس رنکینگ سال گذشته انجمن دارت میباشد یک ساعت قبل از شروع بازیها در محل مسابقات اعلام و امکان تغییر آن مقدور نمیباشد. 

نحوه قرعه کشی نفرات راه یافته به سومین دوره لیگ جاویدان

پس از مشخص شدن 16 نفر لیگ که شامل نفرات قدیم و جدید خواهد بود، بدون در نظر گرفتن رتبه بازیکنان در لیگ دوم، مابین تمامی نفرات قرعه کشی شده و شماره هر نفر مشخص خواهد شد تا بر اساس آن در جدول دوره ای مرحله مقدماتی قرار بگیرند. 

مقررات انظباتی و قوانین مربوط به تاخیر یا غیبت بازیکنان

مقررات انظباتی شامل 

1 - تخلفات مندرج در قوانین دارت جهانی 

2 - ارتکاب اعمال ناشایست شامل: فحاشی، توهین و بی احترامی نسبت به اعضای گروه و همبازیان خود

3 - عدم احترام و التزام به مفاد منشور اخلاقی گروه حرفه ای دارت جاویدان

4 - تبانی دو بازیکن که برای داور مسابقه و مسئول برگزاری مسابقات محرز شده باشد. 

5 - کناره گیری بازیکن در حین انجام مسابقات

توضیح

در صورت خود داری بازیکن از شرکت در مسابقات و یا انصراف از ادامه یک بازی ( بدون داشتن دلیل موجه و اطلاع و هماهنگی با مسئول بازیها ) ، بازیکن بازنده اعلام شده و امتیاز کامل بازی به حریف واگذار میگردد و بازیکن خاطی با جریمه کسر امتیاز یا محرومیت از یک یا چند بازی مواجه خواهد شد. 

 

تاخیر : پس از تعیین ساعت و روز مسابقات که از طریق وبلاگ گروه به اطلاع بازیکنان خواهد رسید، بازیکنان موظف هستند در ساعت مقرر حاضر شده و در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه، آن بازی را از دست داده و بازنده اعلام میگردد و بازیکن تنها مجاز به حضور در بازی بعدی خواهد بود. 

غیبت غیر موجه : در صورت ارتکاب به غیبت غیر موجه، بازیکن تمامی بازیهای آن هفته را بازنده شده و در صورت تکرار از جدول بازیها حذف میگردد. 

غیبت موجه : با هماهنگی و تشخیص مسئول مسابقات لیگ، هر نفر برای یکبار میتواند در طول مسابقات از غیبت موجه استفاده نماید و تکرار آن غیر ممکن و مانند غیبت غیر موجه محسوب میگردد. بازیکن دارای غیبت موجه در تمامی بازیهای آن هفته بازنده محسوب شده اما در صورت تکرار غیبت برای یکبار از جدول حذف نمیگردد. 

توضیح 

اگر بازیکنی به هر دلیلی از جدول مسابقات لیگ حذف شود، درصورتیکه نصف + یک بازی از مسابقات مرحله مقدماتی را انجام داده باشد، تمامی نتایج حاصله فرد خاطی به قوت خود باقی و نتیجه بازیهای باقی مانده به حریفان وی واگذار میگردد و در صورتیکه تعداد بازیهای بازیکن از نصف + یک کمتر باشد، تمامی نتایج حاصله از جدول لیگ حذف میگردد. 

زمان انجام مسابقات سومین دوره لیگ جاویدان

1 - اولین هفته از مرحله مقدماتی در روز شنبه مورخ 26/2/94 و راس ساعت 10 صبح در ورزشگاه شهید سلطانی سراج شیراز انجام خواهد شد. 

2 - مراحل بعدی مسابقات لیگ پس از استخراج تقویم انجمن دارت تعیین شده و به اطلاع بازیکنان خواهد رسید. 

3 - تمامی بازیهای مراحل بعدی در روزهای آدینه انجام خواهد شد. 

4 - مراسم قرعه کشی لیگ سوم یک ساعت قبل از شروع بازیها و در حضور نفرات حاضر در سالن انجام خواهد شد. 

ورودیه سومین دوره لیگ جاویدان

تمامی 16 نفر راه یافته به جدول اصلی موظف هستند قبل از آغاز اولین بازی لیگ در مورخ 26/2/94 مبلغ 200000 تومان ورودیه لیگ را به مسئول برگزاری لیگ پرداخت و یا به شماره کارت 6273532070517362 بنام شاهین حسینی واریز و رسید دریافت نمایند. 

 

جوایز سومین دوره لیگ جاویدان

مقام اول - مبلغ 2000000 تومان + تندیس جاویدان

مقام دوم - مبلغ 1500000 تومان + تندیس جاویدان

مقام سوم - مبلغ 1000000 تومان + تندیس جاویدان

مقام چهارم - مبلغ 700000 تومان 

مقام پنجم - مبلغ 400000 تومان

مقام ششم - مبلغ 400000 تومان

مجموع ارزش جوایز مبلغ 6000000 تومان میباشد. 

                                                                             موفق و پیروز باشید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic