گروه حرفه ای دارت جاویدان
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : احمد جراح زاده


برای دیدن عکس ها کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مقررات انضباتی و قوانین مربوط به تاخیر یا غیبت بازیکنان مقررات انظباتی شامل

 1 - تخلفات مندرج در قوانین دارت جهانی
 2 - ارتکاب اعمال ناشایست شامل: فحاشی، توهین و بی احترامی نسبت به اعضای گروه و همبازیان خود
 3 - عدم احترام و التزام به مفاد منشور اخلاقی گروه حرفه ای دارت جاویدان
 4 - تبانی دو بازیکن که برای داور مسابقه و مسئول برگزاری مسابقات محرز شده باشد.
 5 - کناره گیری بازیکن در حین انجام مسابقات
 توضیح :
در صورت خود داری بازیکن از شرکت در مسابقات و یا انصراف از ادامه یک بازی ( بدون داشتن دلیل موجه و اطلاع و هماهنگی با مسئول بازیها ) ، بازیکن بازنده اعلام شده و امتیاز کامل بازی به حریف واگذار میگردد و بازیکن خاطی با جریمه کسر امتیاز یا محرومیت از یک یا چند بازی مواجه خواهد شد.


 تاخیر :
 پس از تعیین ساعت و روز مسابقات که از طریق وبلاگ و گروه تلگرامی به اطلاع بازیکنان خواهد رسید، بازیکنان موظف هستند در ساعت مقرر حاضر شده و در صورت تاخیر بیش از 15 دقیقه، آن بازی را از دست داده و بازنده اعلام میگردد و بازیکن تنها مجاز به حضور در بازی بعدی خواهد بود.
 
غیبت غیر موجه :
در صورت ارتکاب به غیبت غیر موجه، بازیکن تمامی بازیهای آن هفته را بازنده شده و در صورت تکرار از جدول بازیها حذف میگردد. 

غیبت موجه :
با هماهنگی و تشخیص مسئول مسابقات لیگ، هر نفر برای یکبار میتواند در طول مسابقات از غیبت موجه استفاده نماید و تکرار آن غیر ممکن و مانند غیبت غیر موجه محسوب میگردد. بازیکن دارای غیبت موجه در تمامی بازیهای آن هفته بازنده محسوب شده اما در صورت تکرار غیبت برای یکبار از جدول حذف نمیگردد. 

توضیح :
 1 - اگر بازیکنی به هر دلیلی از جدول مسابقات لیگ حذف شود، درصورتیکه نصف + یک بازی از مسابقات مرحله مقدماتی را انجام داده باشد، تمامی نتایج حاصله فرد خاطی به قوت خود باقی و نتیجه بازیهای باقی مانده به حریفان وی واگذار میگردد و در صورتیکه تعداد بازیهای بازیکن از نصف + یک کمتر باشد، تمامی نتایج حاصله از جدول لیگ حذف میگردد.
 2 - اگر بازیکنی در هفته آخر مرحله مقدماتی به واسطه حتمی بودن راه یابی به مرحله play off و یا عدم خطر سقوط؛ غیبت غیر موجه مرتکب شود به ازای هر بازی با 2 امتیاز منفی و جریمه نقدی مواجه خواهد شد.
 3 - اگر بازیکنی در هفته آخر مرحله مقدماتی به دلیل محرض شدن سقوط، مرتکب غیبت غیر موجه شود با جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

 زمان شروع پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان از اردیبهشت ماه سال 1396 بوده و در 3 نوبت در طول سال و روز های پنجشنبه و آدینه برنامه‌ریزی خواهد شد که پس از اعلام آمادگی تمام نفرات لیگ به اطلاع خواهد رسید.

 ورودیه پنجمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان مبلغ 350،000 تومان میباشد که تمامی نفرات میبایست به شماره کارت 5859،8310،1215،9397 بنام شاهین حسینی واریز و رسید دریافت نمایند.

 توضیح :
 1 - تمامی نفرات موظف هستند با مطالعه آیین نامه لیگ پنجم و در صورت پذیرش تمامی شرایط آن حضور خود را تا مورخ 95/12/27 با پرداخت 200،000 تومان یا تمامی مبلغ ورودیه به شماره کارت بالا اعلام نمایند.
 2 - مبلغ 150،000 تومان مابقی در مورخ 96/2/4 میبایست به شماره کارت بالا واریز گردد.
 3 - چهار نفر راه یافته از بازی های زیر گروه میبایست در نوبت دوم 200،000 تومان پرداخت نمایند که 50،000 تومان اضافه اخذ شده بعنوان ودیعه و جهت اعمال جریمه نقدی احتمالی نزد مسئول برگزاری لیگ میماند و در صورت عدم جریمه نقدی در پایان لیگ و در صورت درخواست بازیکنان عودت داده خواهد شد.

 جوایز پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان:

 مقـام اول - مبلغ 2،000،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقـام دوم - مبلغ 1،500،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقام سوم - مبلغ 1،000،000 تومان + تندیس جاویدان
 مقام چهـارم - مبلغ 700،000 تومان
 مقــام پنجــم - مبلغ 400،000 تومان
 مقام ششـــم - مبلغ 400،000 تومان
 مقـام هـفتــم - مبلغ 150،000 تومان
 مقام هشتـــم - مبلغ 150،000 تومان

 مجموع ارزش جوایز مبلغ 6،300،000 تومان میباشد.

 در صورت کمک به صندوق حمایتی جاویدان از طرف دوستان و جذب احتمالی اسپانسر بر مبلغ جوایز افزوده خواهد شد.                                                                             

موفق و پیروز باشید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان با حضور 16 نفر؛ در دو مرحله مقدماتی و پایانی (Play Off) برگزار میگردد. مرحله مقدماتی شامل 15 بازی رفت و 15 بازی برگشت میباشد که در 6 هفته و 3 نوبت در طول سال و در روزهای پنجشنبه و آدینه انجام میگردد. در این مرحله هر برد دارای 2 امتیاز ، مساوی 1 امتیاز و باخت صفر امتیاز میباشد.

بازیهای این مرحله به صورت 501 دبل پایان و Best of 10 Legs میباشد.

توضیح;
1 - پیروز کسی است که بتواند در 6 لگ برنده شود. این اتفاق میتواند به اشکال زیر صورت پذیرد: ( 6 - 0 ) ، ( 6 - 1 ) ، ( 6 - 2 ) ، ( 6 -3 ) و یا ( 6 - 4 )
 2 - بازی مساوی میگردد در صورتیکه نتیجه بازی ( 5 - 5 ) به اتمام برسد.
 3 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند از یک استراحت 5 دقیقه ای در پایان لگ پنجم استفاده نمایند.
 4 - در این مرحله در صورتیکه دو یا چند بازیکن در پایان مسابقات دارای امتیاز یکسان باشند ملاک تعیین نفر برتر ، ابتدا تفاضل لگ ، سپس تعداد لگ برده بیشتر و سپس نتیجه بازیهای رودررو میباشد و در صورت تساوی در تمام شرایط یک بازی Best of 7 Legs مابین آنها تعیین کننده نفر بالاتر خواهد بود.
 5 - در پایان مرحله مقدماتی ، 8 نفر برتر جدول به مسابقات Play Off راه خواهند یافت.
 6 - بازیهای لیگ جاویدان بدون سیستم دیجیتال و به صورت دستی انجام و داوری خواهد شد.
 بنابراین تمامی بازیکنان موظف هستند با کمیته داوری بازیها همکاری لازم را داشته باشند و تخطی از این امر شامل اعمال جریمه انظباتی خواهد شد.


 مرحله Play Off
 شامل 3 راند میگردد که همگی در یک آدینه (هفته هفتم) انجام خواهد شد و به ترتیب زیر میباشد :
 
راند اول:
 بازی A - نفـر اول با نفـر هشتم
 بازی B - نفـر دوم با نفـر هفتـم
 بازی C - نفر سوم با نفر ششم
 بازی D - نفر چهارم با نفر پنجم

 راند دوم:
 بازی E - برنــده بازی A با برنده بازی D
 بازی F - برنــده بازی B با برنده بازی C
 بازی G - بازنده بازی A با بازنده بازی D
 بازی H - بازنده بازی B با بازنده بازی C

 در پایان بازیهای راند دوم برنده بازیهای G و H به صورت مشترک حائز رتبه های پنجم و ششم و بازنده بازیها حائز رتبه های هفتم و هشتم خواهند شد.

 راند سوم:
 بازی پایانــــــی - برنـده بازی E با برنـده بازی F
 بازی رده بندی - بازنده بازی E با بازنده بازی F

 توضیح;
1 - بازیهای راند اول شامل یک بازی First to 3 Sets میباشد.
2 - بازیهای راند دوم برای برنده ها یک بازی First to 4 Sets و برای بازنده ها یک بازی First to 3 Sets میباشد.
3 - بازی پایانی و بازی رده بندی یک بازی First to 4 Sets میباشد.
4 - تمامی بازیهای مرحله Play Off با پرتاب Middle توسط بازیکنان آغاز خواهد شد.
5 - در تمامی بازیهای این مرحله بازیکنان می توانند در پایان Set های 1 ، 3 و 5 از استراحت به مدت 5 دقیقه استفاده نمایند.
6 - برد و باخت و مساوی بازیکنان در مرحله مقدماتی به شکل زیر در بازی های آنها لحاظ میگردد.
 هر برد مرحله مقدماتی به عنوان یک Set در نظر گرفته شده و در بازی های این مرحله منظور میگردد.
 نتیجه مساوی و باخت امتیازی در این مرحله نداشته و به ازای آن Set برای بازیکنان در نظر گرفته نخواهد شد.
 بنابراین بازی های این مرحله در ابتدا میتواند با نتیجه ( 2 بر 0 ) و یا ( 1 بر 1 ) و یا ( 1 بر 0 ) و یا ( 0 بر 0 ) برای طرفین آغاز گردد.
7 - هر Set شامل یک بازی Best of 5 Legs خواهد بود.

   نحوه قرعه کشی نفرات راه یافته به پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان با مشخص شدن 16 نفر لیگ که شامل 12 نفر از لیگ چهارم و 4 نفر از مسابقات زیر گروه خواهد بود، بدون در نظر گرفتن رتبه بازیکنان در لیگ چهارم، مابین تمامی نفرات قرعه کشی شده و شماره هر نفر مشخص خواهد شد تا بر اساس آن در جدول مرحله مقدماتی قرار بگیرند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نفرات حاضر در پنجمین دوره لیگ آقایان جاویدان;
 1. حسین اعرابی
 2. داریوش خورشیدی
 3. شاهین حسینی
 4. منصور محجلین
 5. رحیم هاشمی شیرازی
 6. مجید زورمند
 7. مازیار ایرجی
 8. قوام جعفری
 9. رضا بشکانی
 10. کنعان تیموری منش
 11. احمد جراح زاده
 12. مجید نیکو کلاه
 13. هادی امینی
 14. محمد پاسیار
 15. اصغر کریمی
 16. ایلیا خشنودی
 نفرات فوق هم اکنون صاحب امتیاز لیگ جاویدان هستند.
این دوستان میبایست مطابق با آیین نامه لیگ که متعاقبا اعلام میگردد، آمادگی خود را برای حضور در لیگ اعلام نمایند و یا در صورت تمایل به واگذاری امتیاز خود یا انصراف از لیگ از هم اکنون به فکر یافتن نفر جایگزین باشند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ایستاده از راست به چپ؛
محمد روستا، احمد فرشچیان ، احمد كابی ، هادی امینی ، محمد پاسیار ، جمال فرحانی ، لطف الله نادری ، علیرضا پورزمانی ، ایلیا خشنودی ، اصغر كریمی
نشسته از راست به چپ ؛
ماندانا مصلایی ، الهه ندیمی ، فریبا زیانی ، اعظم ابراهیمی


برای دیدن ادامه مطالب کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اطلاعیه شماره یک:

به اطلاع دارت بازان عزیز شیراز و سراسر ایران  می رسانیم ، گروه جاویدان طبق روال سال گذشته جهت حضورعلاقمندان به فعالیت در   لیگ حرفه ای آقایان و بانوان جاویدان در سال 96 ، اولین مرحله از مراحل چهار گانه مسابقات زیر گروه را در تاریخ 95/05/08 به روش OPEN و با شرایط ذیل برگزار می نماید و در پایان مرحله چهارم بر حسب امتیازات بدست آمده 4 نفر برتر را برای فصل آینده لیگ حرفه ای جاویدان انتخاب می نماید.


1- مسابقه هر مرحله با حضور حداقل 4 نفربرگزار می گردد.
2- ورودیه هر مرحله مبلغ 250000 هزار ریال است  که در پایان هر مرحله 80% کل ورودیه به نفرات اول تا چهارم اهدا می گردد.
3- نفرات حاضر در لیگ امسال حق شرکت در این مسابقات را ندارند.
4- مسابقات به صورت جدول گروهی و حذفی و یک ست بازی Best of 5 legs دبل پایان 501   می باشد.
5-  مسابقات راس ساعت 9  صبح قرعه کشی و آغاز می گردد.
6- محل برگزاری مسابقات به آدرس ورزشگاه حافظیه ، سالن درات کمیته استان ، جنب سالن وزنه برداری انجام خواهد شد.
7- مهلت ثبت نام تا تاریخ 95/05/05 می باشد و به درخواست های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده  نمی شود.
8- از عزیزان تقاضا می شود مبلغ فوق را به شماره کارت 2374-5290-2910- 5022 به نام  احمد جراح زاده واریز نمایند و مراتب را جهت ثبت نام با شماره زیر هماهنگ فرمایید.موفق و پیروز باشید


شماره تماس جهت هماهنگی:

احمد جراح زاده : 09179188234

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی دارت ایران برای حضور در مسابقات جهانی ژاپن در شهر شیراز برگزار می گردد.

در این مرحله با شرکت هشت نفر از آقایان و شش نفر ار خانمهای منتخب از دور قبل  طی دو روز زیر نظر آقای مهدی شایسته سر مربی تیم ملی و سرپرست تیم ملی آقای کامبیز  آقای ایوب زاده به میزبانی کمیته دارت استان فارس در سالن دارت مخابرات فارس در روز های 18 و 19 تیرماه برگزار میگردد.
 
در اردوی انتخابی تیم ملی آقایان 5 نفر  و همچنین در اردوی بانوان 1 نفر از بازیکنان عضو گروه جاویدان حضور دارند، امیدواریم لیست نهایی تیم ملی اعضای بیشتری از گروه جاویدان را در بر داشته باشد.

اسامی خانمهای دعوت شده:    
استان تهران :
خانم ها سونیا جرجانی و منا فرهنگ
استان گلستان:
 خانم  ساجده احمدی
استان خراسان رضوی :
خانم ها زهرا ایزدخواه و نسیم امینی پارسا
استان فارس:
خانم ساناز برمشوری ( عضو گروه جاویدان)

اسامی آقایان دعوت شده:
استان فارس :
آقای منصور محجلین ( عضو گروه جاویدان)
آقای داریوش خورشیدی ( عضو گروه جاویدان)
آقای رحیم هاشمی شیرازی ( عضو گروه جاویدان)
آقای شاهین حسینی  ( عضو گروه جاویدان)                                                  
استان اصفهان:
 
آقای حسین اعرابی ( عضو گروه جاویدان)
 
آقای علیرضا ایزدی
استان گیلان :
آقایان سیدحسین پیشوایی             
استان خراسان رضوی :
آقای بهروز کاظمی

                                                                                                                    
                                                                                       
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ترتیب نفرات در جدول چهارمین دوره لیگ حرفه ای آقایان جاویدان که طی قرعه کشی مورخ 30 فروردین ماه و با حضور جمعی از بانوان و آقایان جاویدانی مشخص گردید به شرح زیر میباشد :
1 - رضا حیدری
2 - کنعان تیموری منش
3 - مجید نیکوکلاه
4 - ایوب سلامی
5 - منصور محجلین
6 - جعفر دمیزاده
7 - مجید زورمند
8 - مازیار ایرجی
9 - قوام جعفری
10 - احمد جراح زاده
11 - حسین اعرابی
12 - رحیم هاشمی شیرازی
13 - رضا بشکانی
14 - داریوش خورشیدی
15 - عبدالرسول زارع
16-شاهین حسینی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 31 فروردین 1395 :: نویسنده : احمد جراح زاده
ترتیب نفرات در جدول اولین دوره لیگ حرفه ای بانوان جاویدان که طی قرعه کشی مورخ 30 فروردین ماه و با حضور جمعی از بانوان و آقایان جاویدانی مشخص گردید به شرح زیر میباشد :
1 - المیرا بهنام
2 - سارا خدادادی
3 - مهناز فرمانی
4 - سیما مکوندی
5 - بهناز سلمانی
6 - فاطمه دهقانی
7 - مهین مکوندی
8 - فرح عبدالخانی
9 - ساناز برمشوری
10 - السا برکتی
11 - فاطمه پورعلی
12 - مریم شریف نیا
13 - طاهره عیدی
14 - آسیه ادیب
15 - نوشین خوشحال
16 - مهتاب صادقی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic