گروه حرفه ای دارت جاویدان
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : احمد جراح زادهLatest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 25th  Round        
No
46
99
2
0
23
25
Shahin Hoseini 1
44
99
3
0
22
25
Hosein Arabi 2
43
92
3
1
21
25
Mansour Mohajjalin 3
39
72
4
3
18
25
Dariush Khorshidi 4
36
45
6
2
17
25
Maziar Iraji 5
35
58
7
1
17
25
Rahim Hashemi Shirazi 6
30
19
9
2
14
25
Majid Zormand 7
29
10
10
1
14
25
Ghavam Jafari 8
22
-16
14
0
11
25
Reza Boshkani 9
18
-35
15
2
8
25
Kanan Timourimanesh 10
18
-39
15
2
8
25
Aahmad  Jarrahzadeh 11
11
-35
19
1
5
25
Mehdi Mahmodi 12
11
-55 18
3
4
25
Majid Nikokolah 13
10
-67 19
2
4
25
Jafar Dami Zadeh 14
5
-103 22
1
2
25
Reza Heidari 15
2
-129 24
0
1
25
Ayoob Salami 1621th Round
Reza Heidari    0 - 6   Dariush Khorshidi
Reza Boshkani   6 - 1   Mehdi Mahmodi
Rahim Hashemi Shirazi   2 - 6   Shahin Hoseini
Hosein Arabi   3 - 6   Maziar Iraji
Aahmad  Jarrahzadeh   6 - 4   Majid Zormand
Ghavam Jafari   6 - 2   Jafar Dami Zadeh
Kanan Timourimanesh   0 - 6   Mansour Mohajjalin
Majid Nikokolah   6 - 0   Ayoob Salami


22th Round
Reza Heidari   6 - 4 
Mehdi Mahmodi
Dariush Khorshidi   6 - 2   Shahin Hoseini
Reza Boshkani   2 - 6  Maziar Iraji
Rahim Hashemi Shirazi   6 - 2   Majid Zormand
Hosein Arabi   6 - 0   Jafar Dami Zadeh
 Aahmad  Jarrahzadeh   2 - 6   Mansour Mohajjalin
Ghavam Jafari   6 - 0   Ayoob Salami
Kanan Timourimanesh   6 - 4   Majid Nikokolah


23th Round
Reza Heidari   1 - 6   Shahin Hoseini
Mehdi Mahmodi   3 - 6   Maziar Iraji
Dariush Khorshidi    5 - 5    Majid Zormand
Reza Boshkani    6 - 2    Jafar Dami Zadeh
Rahim Hashemi Shirazi   2 - 6   Mansour Mohajjalin
Hosein Arabi   6 - 0   Ayoob Salami
Aahmad  Jarrahzadeh   6 - 2   Majid Nikokolah
Ghavam Jafari  4 - 6   Kanan Timourimanesh


24th Round
Reza Heidari  0 - 6   Maziar Iraj
Shahin Hoseini   6 - 1   Majid Zormand
Mehdi Mahmodi   5 - 5   Jafar Dami Zadeh
Dariush Khorshidi   2 - 6   Mansour Mohajjalin
Reza Boshkani   6 - 0   Ayoob Salami
Rahim Hashemi Shirazi  6 - 1   Majid Nikokolah
Hosein Arabi   6 - 2   Kanan Timourimanesh
Aahmad  Jarrahzadeh   2 - 6   Ghavam Jafari

25th Round
Reza Heidari   0 - 6   Majid Zormand
Maziar Iraj   6 - 0   Jafar Dami Zadeh
Shahin Hoseini   6 - 3   Mansour Mohajjalin
Mehdi Mahmodi   6 - 0   Ayoob Salami
Dariush Khorshidi   6 - 0   Majid Nikokolah
Reza Boshkani   0 - 6   Kanan Timourimanesh
Rahim Hashemi Shirazi   6 - 2   Ghavam Jafari
Hosein Arabi   6 - 1   Aahmad  Jarrahzadeh
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
Latest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 20th  Round        
No
38
86
1
0
19
20
Shahin Hoseini 1
36
81
2
0
18
20
Hosein Arabi 2
35
77
2
1
17
20
Mansour Mohajjalin 3
32
60
3
2
15
20
Dariush Khorshidi 4
29
53
5
1
14
20
Rahim Hashemi Shirazi 5
27
24
6
1
13
20
Majid Zormand 6
26
23
6
2
12
20
Maziar Iraji 7
23
2
8
1
11
20
Ghavam Jafari 8
16
-21
12
0
8
20
Reza Boshkani 9
14
-32
12
2
6
20
Aahmad  Jarrahzadeh 10
12
-35
13
2
5
20
Kanan Timourimanesh 11
9
-44
14
3
3
20
Majid Nikokolah 12
9
-47 15
1
4
20
Jafar Dami Zadeh 13
8
-31 16
0
4
20
Mehdi Mahmodi 14
3
-82 18
1
1
20
Reza Heidari 15
2
-99 19
0
1
20
Ayoob Salami 16


16th Round

Reza Heidari  1 - 6   Ghavam Jafari
Kanan Timourimanesh  6 - 2   Aahmad  Jarrahzadeh
Majid Nikokolah   0 - 6    Hosein Arabi
Ayoob Salami    0 - 6    Rahim Hashemi Shirazi
Mansour Mohajjalin   6 - 2    Reza Boshkani
Jafar Dami Zadeh    1 - 6    Dariush Khorshidi
Majid Zormand   6 - 3   Mehdi Mahmodi
Maziar Iraji   2 - 6   Shahin Hoseini


17th Round
Reza Heidari   5 - 5   Aahmad  Jarrahzadeh
Ghavam Jafari   0 - 6   Hosein Arabi
Kanan Timourimanesh   0 - 6   Rahim Hashemi Shirazi
Majid Nikokolah   4 - 6   Reza Boshkani
Ayoob Salami   0 - 6   Dariush Khorshidi
Mansour Mohajjalin   6 - 0  
Mehdi Mahmodi
Jafar Dami Zadeh   0 - 6   Shahin Hoseini
Majid Zormand   6 - 4   Maziar Iraji18th Round
Reza Heidari   0 - 6   Hosein Arabi
Ahmad Jarrahzadeh   0 - 6   Rahim Hashemi Shirazi
Ghavam Jafari   6 - 4   Reza Boshkani
Kanan Timourimanesh   0 - 6   Dariush Khorshidi
Majid Nikokolah   6 - 0   Mehdi Mahmodi
Ayoob Salami   0 - 6   Shahin Hoseini
Mansour Mohajjalin   3 - 6   Maziar Iraji
Jafar Dami Zadeh   2 - 6   Majid Zormand


19th Round
Reza Heidari   0 - 6   Rahim Hashemi Shirazi
Hosein Arabi   6 - 2   Reza Boshkani
Ahmad Jarrahzadeh   0 - 6   Dariush Khorshidi
Ghavam Jafari   6 - 1   Mehdi Mahmodi
Kanan Timourimanesh   1 - 6   Shahin Hoseini
Majid Nikokolah   5 - 5   Maziar Iraji
Ayoob Salami   0 - 6   Majid Zormand
Mansour mohajjalin   6 - 3   Jafar Dami Zadeh

20th Round
Reza Heidari   4 - 6   Reza Boshkani
Rahim Hashemi Shirazi   4 - 6   Dariush Khorshidi
Hosein Arabi   6 - 1   Mehdi Mahmodi
Ahmad Jarrahzadeh   1 - 6   Shahin Hoseini
Ghavam Jafari   6 - 4   Maziar Iraji
Kanan Timourimanesh   4 - 6   Majid Zormand
Majid Nikokolah   2 - 6   Jafar Dami Zadeh
Ayoob Salami   0 - 6   Mansour Mohajjalin
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :Latest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 15th  Round        
No
28
60
1
0
14
15
Shahin Hoseini 1
27
61
1
1
13
15
Mansour Mohajjalin 2
26
54
2
0
13
15
Hosein Arabi 3
23
28
3
1
11
15
Maziar Iraji 4
22
35
3
2
10
15
Dariush Khorshidi 5
21
31
4
1
10
15
Rahim Hashemi Shirazi 6
17
7
6
1
8
15
Majid Zormand 7
15
-6
7
1
7
15
Ghavam Jafari 8
13
-11
8
1
6
15
Aahmad  Jarrahzadeh 9
12
-15
9
0
6
15
Reza Boshkani 10
10
-20
9
2
4
15
Kanan Timourimanesh 11
8
-6
11
0
4
15
Mehdi Mahmodi 12
7
-33 11
1
3
15
Jafar Dami Zadeh 13
6
-38 11
2
2
15
Majid Nikokolah 14
2
-63 14
0
1
15
Reza Heidari 15
2
-69 14
0
1
15
Ayoob Salami 16

11th Round
Reza Heidari    3 - 6  
Jafar Dami Zadeh
Majid Zormand   3 - 6   Mansour Mohajjalin
Maziar Iraji   6 - 0   Ayoob Salami
Shahin Hoseini  6 - 1   Majid Nikokolah
Mehdi Mahmodi   2 - 6  
Kanan Timourimanesh
Dariush Khorshidi    6 - 0   Ghavam Jafari
Reza Boshkani   6 - 2  Aahmad  Jarrahzadeh
Rahim Hashemi Shirazi    3 - 6   Hosein Arabi


12th Round
Reza Heidari   0 - 6  
Mansour Mohajjalin
Jafar Dami Zadeh  6 - 0  Ayoob Salami
Majid Zormand  6 - 2  Majid Nikokolah
Maziar Iraji   6 - 3   Kanan Timourimanesh
Shahin Hoseini   6 - 1   Ghavam Jafari
 
Mehdi Mahmodi   4 - 6   Aahmad  Jarrahzadeh
Dariush Khorshidi    3 - 6   Hosein Arabi
Reza Boshkani   2 - 6   Rahim Hashemi Shirazi

13th Round
Reza Heidari   6 - 0  
Ayoob Salami
Mansour Mohajjalin   6 - 0   Majid Nikokolah
Jafar Dami Zadeh   5 - 5   Kanan Timourimanesh
Majid Zormand    6 - 2   Ghavam Jafari
Maziar Iraji   6 - 1   Aahmad  Jarrahzadeh
Shahin Hoseini   6 - 4   Hosein Arabi
Mehdi Mahmodi   0 - 6   Rahim Hashemi Shirazi
Dariush Khorshidi   6 - 3   Reza Boshkani

14th Round
Reza Heidari  1 - 6  
Majid Nikokolah
Ayoob Salami   0 - 6   Kanan Timourimanesh
Mansour Mohajjalin   2 - 6   Ghavam Jafari
Jafar Dami Zadeh   3 - 6   Aahmad  Jarrahzadeh
Majid Zormand   2 - 6   Hosein Arabi
Maziar Iraji   6 - 3    Rahim Hashemi Shirazi
Shahin Hoseini    6 - 2   Reza Boshkani
Mehdi Mahmodi   2 - 6   Dariush Khorshidi

15th Round
Reza Heidari   1 - 6  
Kanan Timourimanesh
Majid Nikokolah   2 - 6    Ghavam Jafari
Ayoob Salami   0 - 6   Aahmad  Jarrahzadeh
Mansour Mohajjalin   6 - 2   Hosein Arabi
Jafar Dami Zadeh   0 - 6   Rahim Hashemi Shirazi
Majid Zormand   6 - 3   Reza Boshkani
Maziar Iraji    5 - 5    Dariush Khorshidi
Shahin Hoseini   6 - 0  Mehdi Mahmodi
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
Latest League Table


Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 20th  Round        
No
35
60
1
3
16
20
Behnaz Salmani 1
33
55
2
3
15
20
Sanaz Barmshori 2
29
42
3
5
12
20
Mahtab Sadeghi 3
27
28
4
5
11
20
Asieh Adib 4
26
26
5
4
11
20
Tahere Eidi 5
24
24
7
2
11
20
Mahin Makvandi 6
23
4
6
5
9
20
Elsa Barkati 7
23
2
8
1
11
20
Sara Khodadadi 8
20
-3
8
4
8
20
Maryam Sharifinia 9
19
-1
8
5
7
20
Sima Makvandi 10
18
-11
10
2
8
20
Elmira Behnam 11
15
-29
12
1
7
20
Farah Abdolkhani 12
11
-39
13
3
4
20
Fatemeh Dehghani 13
6
-48
16
2
2
20
Mahnaz Farmani 14
6
-58
16
2
2
20
Noshin Khoshhal 15
5
-52
17
1
2
20
Fatemeh Poorali 1616th Round

Elmira Behnam   1 - 5   Sanaz Barmshori
Sara Khodadadi   5 - 0   Elsa Barkati
Mahnaz Farmani   5 - 0   Fatemeh Poorali
Sima Makvandi   2 - 5   Maryam Sharifinia
Behnaz Salmani   5 - 3   Tahere Eidi
Fatemeh Dehghani   3 - 5    Asieh Adib
Mahin Makvandi   5 - 0   Noshin Khoshhal
Farah Abdolkhani   0 - 5   Mahtab Sadeghi  


17th Round

Elmira Behnam   5 - 0   Elsa Barkati
Sanaz Barmshori   5 - 1   Fatemeh Poorali
Sara Khodadadi   5 - 2   Maryam Sharifinia
Mahnaz Farmani   1 - 5   Tahere Eidi
Sima Makvandi   0 - 5   Asieh Adib
Behnaz Salmani   5 - 0   Noshin Khoshhal
Fatemeh Dehghani   4 - 4   Mahtab Sadeghi
Mahin Makvandi   5 - 1   Farah Abdolkhani


18th Round

Elmira Behnam   5 - 2   Fatemeh Poorali
Elsa Barkati   0 - 5   Maryam Sharifina
Sanaz Barmshori   3 - 5   Tahere Eidi
Sara Khodadadi   5 - 2   Asieh Adib
Mahnaz Farmani   5 - 0   Noshin Khoshhal
Sima Makvandi   3 - 5   Mahtab Sadeghi
Behnaz Salmani   5 - 1   Farah Abdolkhani
Fatemeh Dehghani   0 - 5   Mahin Makvandi

 

19th Round

Elmira Behnam   3 - 5   Maryam Sharifinia
Fatemeh Poorali   0 - 5   Tahere Eidi
Elsa Barkati   0 - 5   Asieh Adib
Sanaz Barmshori   5 - 0   Noshin Khoshhal
Sara Khodadadi   5 - 3   Mahtab Sadeghi
Mahnaz Farmani   3 - 5   Farah Abdolkhani
Sima Makvandi   5 - 0   Mahin Makvandi
Behnaz Salmani   5 - 0   Fatemeh Dehghani

 

20th Round

Elmira Behnam  4 - 4  Tahere Eidi
Maryam Sharifinia   4 - 4   Asieh Adib
Fatemeh Poorali   5 - 0   Noshin Khoshha
Elsa Barkati   0 - 5   Mahtab Sadeghi
Sanaz Barmshori   5 - 0    Farah Abdolkhani
Sara Khodadadi   5 - 2    Mahin Makvandi
Mahnaz Farmani    4 - 4    Fatemeh Dehghani
Sima Makvandi   2 - 5   Behnaz Salmani

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

        هفته سوم لیگ بانوان جاویدان درمورخ 95/08/07 در حالی آغاز شد که غیبت بازیکن خوب خوزستانی ، سارا خدادادی که از بالا نشینان جدول بود بسیار مشهود بود.از طرفی بازی های خوب و عالی خانم ها شریفی نیا ، صادقی ، ادیب ، بهنام ، برکتی و سلمانی باعث ایجاد تحولات جالبی در جدول پایانی دور رفت بازی ها شد که نوید دهنده رقابتی جدی و تنگاتنگ در مرحله برگشت بازی ها میباشد. بازیهای خوب هفته سوم مطمئنا از نشانه های رشد عالی در کیفیت بازی بانوان جاویدان می باشد.

موفق و پیروز باشید


Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 15th  Round        
No
25
41
1
3
11
15
Behnaz Salmani 1
25
39
1
3
11
15
Sanaz Barmshori 2
23
29
1
5
9
15
Elsa Barkati 3
22
32
2
4
9
15
Mahtab Sadeghi 4
20
19
3
4
8
15
Asieh Adib 5
19
17
4
3
8
15
Tahere Eidi 6
18
18
5
2
8
15
Mahin Makvandi 7
17
7
4
5
6
15
Sima Makvandi 8
13
-10
7
3
5
15
Maryam Sharifinia 9
13
-13
8
1
6
15
Farah Abdolkhani 10
13
-13
8
1
6
15
Elmira Behnam 11
13
-14
8
1
6
15
Sara Khodadadi 12
9
-27
10
1
4
15
Fatemeh Dehghani 13
6
-33
11
2
2
15
Noshin Khoshhal 14
3
-42
13
1
1
15
Mahnaz Farmani 15
1
-50
14
1
0
15
Fatemeh Poorali 1611th Round

Elmira Behnam  5 - 3  Fatemeh Dehghani
Mahin Makvandi  3 -  5  Behnaz Salmani
Farah Abdolkhani  4 - 4  Sima Makvandi
Mahtab Sadeghi  5 -  Mahnaz Farmani
Noshin Khoshhal  5 - 0  Sara Khodadadi
Asieh Adib  5 - 3  Sanaz Barmshori 
Tahere Eidi   3 - 5  Elsa Barkati
Maryam Sharifina  5 - 2  Fatemeh Poorali


12th Round

Elmira Behnam  1 - 5  Behnaz Salmani
Fatemeh Dehghani  3 - 5   Sima Makvandi
Mahin Makvandi  5 - 0  Mahnaz Farmani
Farah Abdolkhani  5 - 0   Sara Khodadadi
Mahtab Sadeghi  4 - 4  Sanaz Barmshori
Noshin Khoshhal  2 - 5  Elsa Barkati
Asieh Adib  5 - 2  Fatemeh Poorali
Tahere Eidi  4 - 4  Maryam Sharifina 


13th Round

Elmira Behnam  5 - 1  Sima Makvandi
Behnaz Salmani  5 - 0  Mahnaz Farmani
Fatemeh Dehghani  5 - 0  Sara Khodadadi
Mahin Makvandi  1 - 5  Sanaz Barmshori
Farah Abdolkhani  3 - 5  Elsa Barkati
Mahtab Sadeghi   5 - 0   Fatemeh Poorali
Noshin Khoshhal  1 - 5  Maryam Sharifina
Asieh Adib  4 - 4  Tahere Eidi

 

14th Round

Elmira Behnam  5 - 3   Mahnaz Farmani
Sima Makvandi   5 - 0   Sara Khodadadi
Behnaz Salmani   3  - 5   Sanaz Barmshori
Fatemeh Dehghani   5 - 3   Elsa Barkati
Mahin Makvandi   5 - 1   Fatemeh Poorali
Farah Abdolkhani  1 - 5  Maryam Sharifina
Mahtab Sadeghi   5 - 3  Tahere Eidi
Noshin Khoshhal   1 - 5   Asieh Adib 

 

15th Round

Elmira Behnam  5 - 0   Sara Khodadadi
Mahnaz Farmani   1 - 5   Sanaz Barmshori
Sima Makvandi   0 - 5   Elsa Barkati
Behnaz Salmani   5 - 1   Fatemeh Poorali
Fatemeh Dehghani   1 - 5   Maryam Sharifina
Mahin Makvandi  2 - 5   Tahere Eidi
Farah Abdolkhani   1 - 5   Asieh Adib
Mahtab Sadeghi   5 - 0  Noshin Khoshhal

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 10th  Round        
No
20
50
0
0
10
10
Hosein Arabi 1
19
46
0
1
9
10
Mansour Mohajjalin 2
18
38
1
0
9
10
Shahin Hoseini 3
15
25
2
1
7
10
Dariush Khorshidi 4
15
21
2
1
7
10
Rahim Hashemi Shirazi 5
14
11
3
0
7
10
Maziar Iraji 6
11
3
4
1
5
10
Majid Zormand 7
11
1
4
1
5
10
Ghavam Jafari 8
10
-5
5
0
5
10
Reza Boshkani 9
8
16
6
0
4
10
Majid Zanganeh 10
7
-13
6
1
3
10
Aahmad  Jarrahzadeh 11
4
-24
7
2
1
10
Majid Nikokolah 12
3
-32 8
1
1
10
Kanan Timourimanesh 13
2
-33 9
0
1
10
Jafar Dami Zadeh 14
2
-39 9
0
1
10
Ayoob Salami 15
0
-50 10
0
0
10
Reza Heidari 16

برای دیدن نتایج بازیها کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 10th  Round        
No
18
31
0
2
8
10
Sanaz Barmshori 1
17
28
0
3
7
10
Behnaz Salmani 2
15
19
0
5
5
10
Elsa Barkati 3
15
18
2
1
7
10
Tahere Eidi 4
14
18
2
2
6
10
Mahin Makvandi 5
13
15
2
3
5
10
Mahtab Sadeghi 6
13
11
3
1
6
10
Sara Khodadadi 7
12
9
2
4
4
10
Sima Makvandi 8
11
6
3
3
4
10
Asieh Adib 9
10
-8
5
0
5
10
Farah Abdolkhani 10
5
-22
7
1
2
10
Elmira Behnam 11
5
-26
7
1
2
10
Fatemeh Dehghani 12
4
-22
7
2
1
10
Noshin Khoshhal 13
4
-25
7
2
1
10
Maryam Sharifinia 14
3
-21
8
1
1
10
Mahnaz Farmani 15
1
-31
9
1
0
10
Fatemeh Poorali 16


برای دیدن نتایج بازیها کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

6th Round

Reza Heidari  -   Dariush Khorshidi
Reza Boshkani   -   Majid Zanganeh
Rahim Hashemi Shirazi   -   Shahin Hoseini
Hosein Arabi   -   Maziar Iraji
Aahmad  Jarrahzadeh   -   Majid Zormand
Ghavam Jafari   -   Jafar Dami Zadeh
Kanan Timourimanesh   -   Mansour Mohajjalin
Majid Nikokolah   -   Ayoob Salami


7th Round
Reza Heidari   -   Majid Zanganeh
Dariush Khorshidi   -   Shahin Hoseini
Reza Boshkani   -   Maziar Iraji
Rahim Hashemi Shirazi
 
-  
Majid Zormand
Hosein Arabi   -   Jafar Dami Zadeh
 
Aahmad  Jarrahzadeh   -   Mansour Mohajjalin
Ghavam Jafari
   -  
Ayoob Salami
Kanan Timourimanesh   -   Majid Nikokolah

8th Round
Reza Heidari   -   Shahin Hoseini
Majid Zanganeh   -   Maziar Iraji
Dariush
Khorshidi
   -  
Majid Zormand
Reza Boshkani   -   Jafar Dami Zadeh
Rahim Hashemi Shirazi   -   Mansour Mohajjalin
Hosein Arabi   -   Ayoob Salami
Aahmad  Jarrahzadeh   -   Majid Nikokolah
Ghavam Jafari   -   Kanan Timourimanesh

9th Round
Reza Heidari   -   Maziar Iraj
Shahin Hoseini   -   Majid Zormand
Majid Zanganeh   -   Jafar Dami Zadeh
Dariush Khorshidi   -   Mansour Mohajjalin
Reza Boshkani   -   Ayoob Salami
Rahim Hashemi Shirazi   -   Majid Nikokolah
Hosein Arabi   -   Kanan Timourimanesh
Aahmad  Jarrahzadeh   -   Ghavam Jafari

10th Round
Reza Heidari   -   Majid Zormand
Maziar Iraj   -   Jafar Dami Zadeh
Shahin Hoseini   -   Mansour Mohajjalin
Majid Zanganeh   -   Ayoob Salami
Dariush Khorshidi   -   Majid Nikokolah
Reza Boshkani   -   Kanan Timourimanesh
Rahim Hashemi Shirazi   -   Ghavam Jafari
Hosein Arabi   -   Aahmad  Jarrahzadehنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

6th Round

Elmira Behnam  -  Asieh Adib
Tahere Eidi   -   Noshin Khoshhal
Maryam Sharifinia  -  Mahtab Sadeghi
Fatemeh Poorali Farah Abdolkhani
Elsa Barkati  -  Mahin Makvandi
Sanaz BarmshorFatemeh Dehghani
Sara Khodadadi   Behnaz Salmani
Mahnaz Farmani  -  Sima Makvandi


7th Round

Elmira Behnam   -   Noshin Khoshhal
Asieh Adib  -   Mahtab Sadeghi
Tahere Eidi  -   Farah Abdolkhani
Maryam Sharifina  -   Mahin Makvandi
Fatemeh Poorali   -   Fatemeh Dehghani
Elsa Barkati  -   Behnaz Salmani
Sanaz Barmshori   -  Sima Makvandi
Sara Khodadadi   -   Mahnaz Farmani


8th Round

Elmira Behnam   -   Mahtab Sadeghi
Noshin Khoshhal   -   Farah Abdolkhani
Asieh Adib   -   Mahin Makvandi
Tahere Eidi   -   Fatemeh Dehghani
Maryam Sharifina  -   Behnaz Salmani
Fatemeh Poorali   -   Sima Makvandi
Elsa Barkati   -   Mahnaz Farmani
Sanaz Barmshori   -   Sara Khodadadi

 

9th Round

Elmira Behnam   -   Farah Abdolkhani
Mahtab Sadeghi  -   Mahin Makvandi
Noshin Khoshhal   -   Fatemeh Dehghani
Asieh Adib   -    Behnaz Salmani
Tahere Eidi   -   Sima Makvandi
Maryam Sharifina  -   Mahnaz Farmani
Fatemeh Poorali   -   Sara Khodadadi
Elsa Barkati   -   Sanaz Barmshori

 

10th Round

Elmira Behnam  -   Mahin Makvandi
Farah Abdolkhani   -   Fatemeh Dehghani
Mahtab Sadeghi   -   Behnaz Salmani
Noshin Khoshhal   -   Sima Makvandi
Asieh Adib   -   Mahnaz Farmani
Tahere Eidi  -   Sara Khodadadi
Maryam Sharifina   -   Sanaz Barmshori
Fatemeh Poorali   -   Elsa Barkati


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 31 تیر 1395 :: نویسنده : شاهین حسینی

قابل توجه بازیکنان لیگ حرفه ای جاویدان.
دوست عزیز و بازیکن خوب شیرازی آقای عبدالرسول زارع بدلیل ضایعه ایجاد شده در دستشان و به توصیه پزشک ایشان قادر به ادامه حضور در لیگ نمیباشند . بنابراین با در نظر گرفتن همه جوانب و رایزنی انجام شده آقای مجید زنگنه بازیکن خوب تهرانی با خرید امتیاز ایشان و با قبول شرایط زیر به لیگ جاویدان پیوست.

اقای زنگنه با صفر امتیاز و بدون لگ برده و باخته وارد لیگ شده و از هفته دوم به جای آقای زارع به بازیهای خود ادامه خواهد داد. ضمن آنکه نتایج اقای زارع در مقابل حریفانش به قوت خود باقیست اما نتایج ایشان به آقای زنگنه منتقل نمی گردد.
در ادامه جدول بازیها را بعد تغییر صورت گرفته خواهید دیدLatest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 5th  Round        
No
10
26
0
0
5
5
Hosein Arabi 1
10
26
0
0
5
5
Shahin Hoseini 2
10
26
0
0
5
5
Mansour Mohajjalin 3
10
22
0
0
5
5
Rahim Hashemi Shirazi 4
8
14
1
0
4
5
Dariush Khorshidi 5
8
11
1
0
4
5
Majid Zormand 6
6
3
2
0
3
5
Maziar Iraji 7
6
2
2
0
3
5
Ghavam Jafari 8
4
-4
3
0
2
5
Aahmad  Jarrahzadeh 9
4
-9
3
0
2
5
Reza Boshkani 10
3
-9
3
1
1
5
Majid Nikokolah 11
0
0
5
0
0
5
Majid Zanganeh 12
0
-22 5
0
0
5
Jafar Dami Zadeh 13
0
-23 5
0
0
5
Reza Heidari 14
0
-24 5
0
0
5
Kanan Timourimanesh 15
0
-24 5
0
0
5
Ayoob Salami 16


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 5th  Round        
No
10
26
0
0
5
5
Hosein Arabi 1
10
26
0
0
5
5
Shahin Hoseini 2
10
26
0
0
5
5
Mansour Mohajjalin 3
10
22
0
0
5
5
Rahim Hashemi Shirazi 4
8
14
1
0
4
5
Dariush Khorshidi 5
8
11
1
0
4
5
Majid Zormand 6
6
3
2
0
3
5
Maziar Iraji 7
6
2
2
0
3
5
Ghavam Jafari 8
4
-4
3
0
2
5
Aahmad  Jarrahzadeh 9
4
-9
3
0
2
5
Reza Boshkani 10
3
-9
3
1
1
5
Majid Nikokolah 11
1
-15
4
1
0
5
Abdolrasoul Zare 12
0
-22
5
0
0
5
Jafar Dami Zadeh 13
0
-23
5
0
0
5
Reza Heidari 14
0
-24
5
0
0
5
Kanan Timourimanesh 15
0
-24
5
0
0
5
Ayoob Salami 16
برای دیدن نتایج بازیها کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


Latest League Table

Pts Legs +/-   L  
 D 
 W 
  P  
After 5th  Round        
No
10
22
0
0
5
5
Sanaz Barmshori 1
10
21
0
0
5
5
Behnaz Salmani 2
9
12
0
1
4
5
Sara Khodadadi 3
8
10
0
2
3
5
Elsa Barkati 4
7
9
1
1
3
5
Mahin Makvandi 5
6
5
1
2
2
5
Sima Makvandi 6
6
4
2
0
3
5
Tahere Eidi 7
5
3
2
1
2
5
Mahtab Sadeghi 8
5
1
2
1
2
5
Asieh Adib 9
3
-9
3
1
1
5
Noshin Khoshhal 10
3
-10
3
1
1
5
Elmira Behnam 11
2
-7
4
0
1
5
Mahnaz Farmani 12
2
-15
4
0
1
5
Fatemeh Dehghani 13
2
-16
4
0
1
5
Farah Abdolkhani 14
1
-13
4
1
0
5
Fatemeh Poorali 15
1
-17
4
1
0
5
Maryam Sharifinia 16

برای دیدن نتایج بازیها کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 
    با یاری خداوند مهربان  و همدلی دوستان خوب جاویدان، این توفیق حاصل شد که چهارمین دوره لیگ حرفه ای دارت آقایان جاویدان با حضور بهترین بازیکنان ایران و در بالاترین سطح کیفی آغاز گردد. بنابرین به اطلاع میرسانیم که هفته اول بازیها راس ساعت 9 صبح
روز آدینه مورخ  95/04/25 و به آدرس ورزشگاه حافظیه، سالن دارت کمیته استان، جنب سالن وزنه برداری انجام خواهد شد. لذا از سروران گرامی تقاضا داریم جهت افتتاحیه مسابقات و عدم تاخیر که مطابق با قوانین باعث باخت بازیکن میگردد، نیم ساعت زودتر در سالن حضور داشته باشید.

موفق و پیروز باشید

1st Round

Reza Heidari - Ghavam Jafari
Kanan Timourimanesh - Aahmad  Jarrahzadeh
Majid Nikokolah - Hosein Arabi
Ayoob Salami - Rahim Hashemi Shirazi
Mansour Mohajjalin - Reza Boshkani
Jafar Dami Zadeh - Dariush Khorshidi
Majid Zormand - Abdolrasoul Zare
Maziar Iraji - Shahin Hoseini


2nd Round
Reza Heidari - Aahmad  Jarrahzadeh
Ghavam Jafari - Hosein Arabi
Kanan Timourimanesh - Rahim Hashemi Shirazi
Majid Nikokolah - Reza Boshkani
Ayoob Salami - Dariush Khorshidi
 Mansour Mohajjalin - Abdolrasoul Zare
Jafar Dami Zadeh - Shahin Hoseini
Majid Zormand - Maziar Iraji


3th Round
Reza Heidari - Hosein Arabi
Ahmad Jarrahzadeh - Rahim Hashemi Shirazi
Ghavam Jafari - Reza Boshkani
Kanan Timourimanesh - Dariush Khorshidi
Majid Nikokolah - Abdolrasoul Zare
Ayoob Salami - Shahin Hoseini
Mansour Mohajjalin - Maziar Iraji
Jafar Dami Zadeh - Majid Zormand


4th Round
Reza Heidari - Rahim Hashemi Shirazi
Hosein Arabi - Reza Boshkani
Ahmad Jarrahzadeh - Dariush Khorshidi
Ghavam Jafari - Abdolrasoul Zare
Kanan Timourimanesh - Shahin Hoseini
Majid Nikokolah - Maziar Iraji
Ayoob Salami - Majid Zormand
Mansour mohajjalin - Jafar Dami Zadeh

5th Round
Reza Heidari - Reza Boshkani
Rahim Hashemi Shirazi - Dariush Khorshidi
Hosein Arabi - Abdolrasoul Zare

Ahmad Jarrahzadeh - Shahin Hoseini
Ghavam Jafari - Maziar Iraji
Kanan Timourimanesh - Majid Zormand

Majid Nikokolah - Jafar Dami Zadeh
Ayoob Salami - Mansour Mohajjalin

برای دیدن جدول کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

    باعث افتخار است که در سومین سال فعالیت گروه حرفه ای دارت جاویدان ، استقبال بانوان گرامی دارت باز از سراسرایران نسبت به راه اندازی لیگ بانوان جاویدان ما را ترغیب به راه اندازی و آغاز اولین دوره لیگ حرفه ای دارت بانوان جاویدان نمود. پیرو این تصمیم لیگ بانوان با حضور 16 نفر از بازیکنان عالی استان های فارس ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و اصفهان تشکیل شده که بازیهای هفته اول آن به شرح زیر می باشد. این بازیها راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه  مورخ 95/04/24 و به آدرس ورزشگاه حافظیه ، سالن دارت کمیته استان ، جنب سالن وزنه برداری انجام خواهد شد. لذا از بانوان گرامی تقاضا داریم به جهت افتتاحیه مسابقات و عدم تاخیر که برابر قوانین منجر به باخت میگردد ، نیم ساعت زودتر در سالن مسابقه حضور داشته باشند.
موفق و پیروز باشید.

1st Round

Elmira Behnam  -  Sanaz Barmshori
Sara Khodadadi
  -  Elsa Barkati
Mahnaz Farmani  - Fatemeh Poorali
Sima Makvandi Maryam Sharifinia
Behnaz Salmani Tahere Eidi
Fatemeh Dehghani  -   Asieh Adib
Mahin Makvandi  -  Noshin Khoshhal
Farah Abdolkhani
  -  Mahtab Sadeghi
 


2nd Round

Elmira Behnam  -  Elsa Barkati
Sanaz Barmshori
  -  Fatemeh Poorali
Sara Khodadadi
   -  Maryam Sharifinia
Mahnaz Farmani
  -  Tahere Eidi
Sima Makvandi 
  -  Asieh Adib
Behnaz Salmani
  -  Noshin Khoshhal
Fatemeh Dehghani
   -  Mahtab Sadeghi
Mahin Makvandi
   -   Farah Abdolkhani


3th Round

Elmira Behnam  -   Fatemeh Poorali
Elsa Barkati 
Maryam Sharifina
Sanaz Barmshori
  -  Tahere Eidi
Sara Khodadadi  -  Asieh Adib
Mahnaz Farmani 
Noshin Khoshhal
Sima Makvandi 
Mahtab Sadeghi
Behnaz Salmani 
Farah Abdolkhani
Fatemeh Dehghani
  -  Mahin Makvandi

 

4th Round

Elmira Behnam Maryam Sharifinia
Fatemeh Poorali  Tahere Eidi
Elsa Barkati  
-   Asieh Adib
Sanaz Barmshori Noshin Khoshhal
Sara Khodadadi
  -  Mahtab Sadeghi
Mahnaz Farmani   -   Farah Abdolkhani
Sima Makvandi  
-   Mahin Makvandi
Behnaz Salmani  
-   Fatemeh Dehghani

 

5th Round

Elmira Behnam  Tahere Eidi
Maryam Sharifinia  -   Asieh Adib
Fatemeh Poorali 
Noshin Khoshha
Elsa Barkati  -   Mahtab Sadeghi
Sanaz Barmshori  
-   Farah Abdolkhani
Sara Khodadadi  -   Mahin Makvandi
Mahnaz Farmani  
-    Fatemeh Dehghani
Sima Makvandi   -   Behnaz Salmani

 برای دیدن جدول کلیک کنید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 :: نویسنده : شاهین حسینی

گروه حرفه ای دارت جاویدان که در مرحله نخست انتخابی تیم ملی جهت اعزام به بازیهای  آسیا - اوقیانوسیه در ژاپن ، شاهد حضور 7 نفر از آقایان و 2 نفر از بانوان خود بود که با درخشش بی نظیری موفق شدند بیشترین سهمیه را در مرحله دوم انتخابی تیم ملی داشته باشد، که به شرح زیر می باشد:

مرحله اول انتخابی آقایان :

1- منصور محجلین ( فارس )
2- داریوش خورشیدی ( فارس )
3- رحیم هاشمی شیرازی ( فارس )
4- شاهین حسینی ( فارس )
5- حسین اعرابی ( اصفهان )
6- مازیار ایرجی ( هرمزگان )
7- مختار بهشتی ( یزد )


مرحله اول انتخابی بانوان :

1- ساناز برمشوری ( فارس )
2- مهتاب صادقی ( کهگیلویه و بویر احمد )


نفرات راه یافته به مرحله دوم انتخابی تیم ملی که از سهمیه 8 نفره آقایان 5 نفر جاویدانی و از سهمیه 6 نفره بانوان 1 نفر جاویدانی به شرح زیر می باشند :

1- منصور محجلین ( فارس )
2- داریوش خورشیدی ( فارس )
3- رحیم هاشمی شیرازی ( فارس )
4- شاهین حسینی ( فارس )
5- حسین اعرابی ( اصفهان )
6- ساناز برمشوری ( فارس )

گروه جاویدان ضمن عرض تبریک ویژه به این عزیزان، به واسطه تلاش بی نظیر و موفقیت چشم گیری که از خود نشان دادند، برایشان کسب بیشترین سهمیه در مراحل بعدی و عضویت در تیم ملی را آرزومند است .

موفق و پیروز باشید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic